Zasysacze gruntu moga byc rurowe

Zasysacze gruntu mogą być rurowe lub wsypowe (rys. 10-33). Podłącza się je do rury wydechowej za pomocą giętkiego węża albo bezpośrednio. Po otwarciu zasuw w rurze wydechowej pęd uchodzącego z kesonu powietrza porywa z zasysaczy cząstki gruntu i wyrzuca je na zewnątrz. Wydajność ułządzenia przy jednej rurze o średnicy 40+100 mm wynosi 2+20 m3/h. Minimalne ciśnienie, przy którym urządzenie może wydajnie pracować, powinno wynosić co najmniej 0,6+1,0 atn. Ilość powietvza zużywana przy wydmuchiwaniu gruntu wynosi ok. 75 m3/h. 10.3,3.5, Pompy ziemne Grunt można wydobyć z kesonu za pomocą pomp ziemnych po uprzednim rozwodnieniu gruntu. Pompy umieszcza się na zewnątrz komory roboczej. Instaluje się je na stropie kesonu w specjalnych komorach, wykonanych w murze nadkesonowym (rys, 10-34). gomory te są połączone z górnym poziomem robót otwartym szybem, wewnątrz którego przeprowadza się rurociągi. Przewód ssący pomp przepuszcza się przez strop kesonu i doprowadza do žąpia wypełnionego pulpą. 10.3.3.6. Szyby czerpalne Szyby czerpalne wykonuje się w murze nadkesonowym. Są one otwarte od góry i wypełnione wodą, Umożliwiają one wydobycie gruntu z kesonu bez śluzowania i uprzedniego rozcieńczenia. Końce szybu wyprowadza się poniżej poziomu noża kesonu, tak aby wylot jego zanużony był stale w wodzie (rys. 10-35). Szyb wypełniony jest na stałe wodą do poziomu odpowiadającego ciśnieniu w kesonie. Ciężar wody w szybie przeciwdziała przedarciu się powietrza z kesonu. Wewnątrz szybu zainstalowana jest czerparka kubełkowa, która wydobywa urobek dostarczany pod szyb. Aby utrzymać w szybie odpowiedni poziom wody, zakłada się w murze nadkesonowym rury o dość dużych średnicach, które łączą szyb z wodą zewnętrzną. Ten sposób wydobywania urobku może być ze względów bezpieczeństwa stosowany tylko przy opuszczaniu kesonu przez otwartą wodę. Przy opuszczaniu bowiem kesonów z lądu lub sztucznych wysepek rury doprowadzające wodę do szybu ulec mogą zanieczyszczeniu, co mo— że uniemożliwiać automatyczne wyrównywanie poziomu wody w szybie, a w następstwie spowodować nagłe przedarcie się powietrza z kesonu. [podobne: instalacja odgromowa schemat, ogrodzenia panelowe, ogrodzenia poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacja odgromowa schemat olx pl szczecin szamba plastikowe ceny