Wykonywanie muru fundamentowego bez płaszczy

Wykonywanie muru fundamentowego bez płaszczy przy zastosowaniu deskowań ślizgowych ma, poza niebezpieczeństwem rozerwania świeżego muru, również i tę ujemną stronę, że głębienie kesonu odbywa się wtedy wolniej ze względu na przerwy, jakie wówczas wystepują. Płaszcze przy kesonach pływających i opuszczanych na dno rzeki z rusztowań powinny być wodoszczelne, umożliwiające wykonywanie muru nadkesonowego poniżej poziomu wody w rzece. Roboty kesonowe wymagają zainstalowania specjalnych urządzeń do zasilania kesonu w sprężone powietrze, jak również urządzeń umożliwiających wejście i wyjście ludzi z kesonu oraz wydobycie gruntu i podawanie materiałów. Kesony zasila się sprężonym powietrzem za pomocą rurociągów doprowadzających powietrze ze stacji sprężarek, zainstalowanych na budowie. Komunikacja w kesonie odbywa się przez śluzy powietrzne, które służą zarówno do przejścia ludzi, jak i śluzowania materiałów i urobku, Do wydobywania gruntu z kesonu służą również specjalne urządzenia umożliwiające usunięcie gruntu z kesonu bez śluzowania. Instalacja sprężonego powietrza. Zapotrzebowanie sprężonego powietrza Zapotrzebowanie to określa się ze względu na potrzeby produkcyjne i sanitarne. W czasie głębienia kesonu występują straty powietrza wskutek: a) nieszczelności konstrukcji kesonu, b) wydobywania sie powietrza spod noża kesonu, c) zużycia powietrza przy śluzowaniu urobku, materiałów i ludzi, d) nieszczelności połączeń w rurach szybowych, śluzach i rurociągach, e) zużycia powietrza na przewietrzanie kesonu. W celu określenia zapotrzebowania sprężonego powietrza do produkcji uwzglednia się trzy pierwsze rodzaje strat, a do celów sanitarnych straty spowodowane przewietrzaniem kesonu. Strat powietrza wskutek nieszczelności w połączeniach rur szybowych, śluz i rurociągów nie uwzględnia się w obliczeniach, gdyż nie występują one regularnie mogą być łatwo usunięte. [podobne: piec kondensacyjny cena, garaże drewniane, Kamień dekoracyjny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: piec kondensacyjny cena ranking okien vitopend 100 instrukcja serwisowa