Wydajnosc wodomiotaczy wynosi ok. 15

Wydajność wodomiotaczy wynosi ok. 15 m3/h rozmytego gruntu. Przy tej wydajności instaluje się zazwyczaj jeden wodomiotacz na 100 m2 powierzchni kesonu. Pozwala to na opuszczenie kesonu w ciągu doby na głębokość ok. 2,5+3,0 m. 10.3.32. Elewatory wodne Elewator wodny składa się z rury pionowej zakończonej inżektorem wodnym zasysającym rozwodniony grunt (rys. 10-28). Do jednego wylotu in- Pulpa żektora podłącza się przewód wodociągowy, a do drugiego smok zasysający rozwodniony grunt, tzw. pulpę. Rurę elewatora wyprowadza się na zewnątrz przez mur nadkesonowy (rys. 10-29). Wodę do elewatora doprowadza się pod ciśnieniem ok. 5+8 atn. Prze— wód doprowadzający wodę ma na końcu dyszę zwężającą jego wylot. Strumień wody po wejściu do inżektora gwałtownie się rozszerza i obniża panujące tam ciśnienie. Powoduje to zassanie pulpy do inżektora, która następnie zostaje wtłoczona do rury elewatora przez strumień wody i ci— śnienie panuJące w kesonie i wyrzucona na zewnątrz. Wskutek nadciśnienia panującego w kesonie pulpa podnosi się w ele— watołze na wysokość równą : Hł=H [10-3] gdzie; H — zagłębienie noża kesonu poniżej poziomu wody, m, ciężar właściwy wody, T/m3 — ciężar właściwy pulpy, T/m3 (równy w zależności od rodzaju gruntów 1,1+1,2 T/m*). Do podniesienia pulpy powyżej tego poziomu do wylotu elewatora potrzebne jest dodatkowe ciśnienie, które daje strumień wody. Ciśnienie wody potrzebne do podniesienia pulpy na 1 m wysokości wynosi według danych doświadczalnych ok. 0,5+1,0 atn, średnio można przyjąć 0,75 atn. Do tego należy dodać 1 atn na pokonanie oporów w przewodach. Pulpa gruntowa zawiera 854-970/0 wody w zależności od rodzaju rozwodnionego gruntu. Ilość wody potrzebna do podniesienia 1 mg gruntu w stanie rodzimym wynosi 5+30 ma w zależności od konsystencji pulpy. Wydajność elewatorów, przy stosowanych zazwyczaj średnicach rur ok. 75+125 mm, wynosi ok. 15 m3/h. 10.3.3.3. Elewatory powietrzne Elewator powietrzny składa się z rury pionowej zaopatrzonej w inżektor powietrzny (rys. 10-30). [hasła pokrewne: instalacja odgromowa schemat, ogrodzenia panelowe, ogrodzenia poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacja odgromowa schemat olx pl szczecin szamba plastikowe ceny