Forsowne osadzanie kesonu

We wszystkich przypadkach stosuje się forsowne osadzanie kesonu z podparciem obniżonej strony na podkładach i słupkach. Wyrównanie przesunięć poziomych kesonu wykonuje się za pomocą kolejnych przechyleń kesonu w różne strony. Przy niewielkim zagłębieniu do 2+3 m i nieznacznych przesunięciach nie nastręcza to zazwyczaj szczególnych trudności. Wyrównanie znaczniejszych przesunięć przy większych zagłębieniach jest bardzo trudne i staje się często wręcz niemożliwe. Wykonanie muru nadkesonowego i przedłużanie rur szybowych. Mur nadkesonowy wykonuje się zazwyczaj z betonu ubijanego. Jako deskowanie Służy tu płaszcz kesonu, który nadbudowuje sie stopniowo. Wokół rur szybowych ustawia się deskowania stałe lub ślizgowe, aby można było rury później wyciągnąć z otworów szybowych. Poziom górnej powierzchni muru nadkesonowego utrzymuje się przez cały czas głębienia kesonu na wysokości ok. I m ponad terenem lub zwierciadłem wody. W czasie głębienia kesonu zachodzi potrzeba przedłużania rur szybowych, które początkowo ustawia się na wysokość jednego lub paru elementów, aby nie wydłużać komunikacji z kesonem. Wykonanie tej operacji wymaga wypuszczenia powietrza ze śluz i rur szybowych. Natomiast komora robocza pozostaje w tym czasie pod ciśnieniem. Odizolowuje się ją od rur szybowych zamykając klapy stropowe. Posadowienie kesonu Po dojściu kesonu do właściwego poziomu osadza się go mocno w gruncie, stosując forsowne zagłębienie i po sprawdzeniu położenia kesonu i nośności podłoża przystępuje się do zabetonowania komory roboczej i zdjęcia rur szybowych. Przed przystąpieniem do betonowania komory roboczej wyrównuje Się dokładnie powierzchnię gruntu w poziomie półki noża kesonu. Komorę zapełnia się zazwyczaj betonem ubijanym, niekiedy jednak stosuje się też beton o konsystencji ciekłej lub plastycznej. Przy betonowaniu betonem ubijanym układa sie go warstwami poziomymi. Komora robocza powinna być bardzo starannie zabetonowana, szczególnie dokładnie powinien być podbity strop i ściany kesonu. [przypisy: kesony, kamień ozdobny, kamienie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kesony kowalczyk materiały budowlane olx wągrowiec