Warunki sejsmiczne

Pięciopietrowy bułgarski budynek mieszkalny o konstrukcji szkieletowej z betonowych słupów wirowanych. Miejscowe warunki, a przede wszystkim niebezpieczeństwo trzęsienia ziemi do 9 stopni spowodowało, że w Bułgarii bardzo rozpowszechnione jest budownictwo szkieletowe monolityczne. Potrzebę uprzemysłowienia budownictwa w Bułgarii stanowiły te same przesłanki gospodarcze co i u nas. Zmodernizowanie budownictwa przemysłowego było stosunkowo łatwe, budownictwo mieszkaniowe natomiast, wskutek różnorodności wymagań pod względem wnętrza, wielkości i rodzajów pomieszczeń oraz estetyki szaty zewnętrznej, wymagało bardziej skomplikowanej organizacji do przygotowania elementów w specjalnie do tego celu przeznacznych zakładach. Warunki sejsmiczne predestynowały stosowanie szkieletu monolitycznego. Pierwszą budowlę wykonaną systemem składania elementów gotowych cechuje szkielet żelbetowy przy zastosowaniu w połączeniach spawania elektrycznego oraz zbrojenia zabezpieczającego przed szkodami spowodowanymi trzęsieniem ziemi. Wzięto pod uwagę konieczność przeniesienia poziomych wstrząsów ziemi, wykonując wewnętrzne ściany żelbetowe o grubo 20 cm, sięgające aż do fundamentów. Od pół wieku obowiązuje w Bułgarii stosowanie szkieletu do wszystkich budynków mieszkalnych o wysokości przekraczającej trzy kondygnacje. Dzięki długoletniej praktyce, koszt szkieletu monolitycznego w tym kraju jest stosunkowo niski, olbrzymie jednak zapotrzebowanie na mieszkania wymagało obniżenia tego kosztu, a więc stworzenia metody, która mogłaby konkurować z budownictwem szkieletowym monolitycznym. Przyzwyczajenie i zaufanie do szkieletu skłaniały do szukania metody uprzemysłowienia budowy szkieletowej. Prototyp takiego budynku stworzył zespół pod kierunkiem arch. K. Panajotowa oraz inż. konstr. Sl.Mirczewa. Pierwszy budynek tego typu zbudowano w r. 1956 . Konstrukcja, którą zastosowano, składa się z szeregu dwuprzęsłowych ram, ustawionych w odstępach osiowych 3,60 m. Słupy ram o wysokości 18 m wykonane są z betonu wirowanego, podczas gdy belki sporządzono z betonu wibrowanego. Srednica slupów wynosi u podstawy 49, zaś w górnym końcu 22 cm, przyczym ich ścianki dolne mają grubość 10 cm, a górne 8 cm. Belki mają 50 cm wysokości oraz 20 cm szerokości. [więcej w: kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny, bramy i ogrodzenia, bramy poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: impregnacja więźby dachowej kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny naprzód rydułtowy