Sluzy kesonowe ustawia sie powyzej

Sluzy kesonowe ustawia sie powyżej poziomu wody i łączy się je z Izesonem za pomocą szybu z rur stalowych (rys. 10-26), Rury szybowe składają się z oddzielnych krótkich elementów połączonych na śruby. Przyłącza się je do rur stropowych, Przez rury szybowe odbywa się ruch osób i materiałów. W zależności od przeznaczenia śluzy kesonowe dzielą się na osobowe i materiałowe. Sluzy lecznicze przystosowane są do pomieszczenia chorych na chorobę kesonową, których poddaje się dekompresji leczniczej. Śluzy te instaluje się przy stacji sprężarek w pobliżu punktu sanitarnego. Rodzaje i typy śluz szczegółowo są podane w IX t. Budownictwa Betonowego. 10.3.3. Urządzenia do wydobywania gruntu bez śluzowania Bez śluzowania mogą być wydobywane z kesonu grunty sypkie oraz spoiste w postaci rozwodnionej. Do rozmywania gruntów używa się wodomiotaczy, a do wydobywania urobku z kesonu elewatorów wodnych lub powietrznych, a także ingtalacji do wydmuchiwania gruntu oraz urządzeń czerpalnych i pomp ziemnych. Urządzenia te umożliwiają wydobywanie gruntu z kesonu w sposób ciągły bez przerw technologicznych w przeciwieństwie do śluzowego spo— sobu wydobycia urobku, kiedy grunt transportuje się z przerwami w sto— sunkowo małych ilościach. Przy użyciu tych urządzeń mniejsze są również straty sprężonego powietrza niż w przypadku śluz materiałowych. 10.3.3.1. Wodomiotacze Wodomiotacze odspajają i rozwadniają urabiany grunt za pomocą silnego strumienia wody. Zasilane są one w wodę pod ciśnieniem 5+8 atn (rys. 10-27). Rury doprowadzające wodę przepuszcza się przez mur nadkesonowy, a weWnątrz kesonu rozgałęzia się je na boki. Do wylotów rur podłącza się węże zakończone dyszami. grednica rur doprowadzających wynosi zazwyczaj ok. 200 mm, a węży ok. 100 mm. Srednica wylotu dyszy równa jest 25+55 Zużycie wody do rozmycia 1 mg gruntu wynosi orientacyjnie 3+20 ma . Rozmyty grunt spływa do żąpia wykonanego pośrodku kesonu, skąd usuwa się go na Rys. 10-27. Urabianie gruntu zewnątrz kesonu za pomocą specjalnych za pomocą wodomiotaczy urządzeń. [podobne: instalacja odgromowa schemat, ogrodzenia panelowe, ogrodzenia poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacja odgromowa schemat olx pl szczecin szamba plastikowe ceny