Poziomy glosnosci w fonach sa liczbowo równe poziomowi cisnienia akustycznego, lecz wylacznie dla dzwieku prostego o czestotliwosci podstawowej 1000 Hz.

Poziomy głośności w fonach są liczbowo równe poziomowi ciśnienia akustycznego, lecz wyłącznie dla dźwięku prostego o częstotliwości podstawowej 1000 Hz. Dla innych częstotliwości zależność ta przedstawiona jest zgodnie z ISO/TC-43 w postaci krzywych równego poziomu głośności. Na wykresie za poziom odniesienia przyjęto dolną granicę słyszalności (umowny próg słyszalności) odpowiadającą zeru fonom przy f = 1000 Hz. Krzywa 130 fonów oznacza granicę bólu. Przy stopniowym zwiększaniu poziomu głośności hałasu, pierwszym odczuwalnym wrażeniem jest pewna dokuczliwość, będąca głównie reakcją systemu nerwowego. Przy dalszym zwiększaniu poziomu głośności występują chwilowe, a następnie trwałe ubytki słuchu. Na podstawie zaleceń ISO, jak również zaleceń Stałej Komisji Budownictwa RWPG, dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego określa się korzystając z zespołu krzywych, tzw. wskaźników oceny hałasu N. Na wykres ten nanosi się krzywą widma hałasu analizowaną w pasmach jednooktawowych. Przy korzystaniu dla pomiaru hałasu ze znormalizowanego miernika, jako numer krzywej N przyjmuje się liczbową wartość ciśnienia w dB w oktawie o częstotliwości środkowej. Na podstawie dokonanych obserwacji i badań ustalono, że poziom krytyczny, począwszy, od którego przy hałasach o charakterze stałym i ciągłym w czasie zaczynają występować trwałe ubytki słuchu, obrazuje krzywa N 85. [więcej w: garaże drewniane, bramki wejściowe, bramy garażowe łódź ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator współczynnika u kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny ranking okien