Posts Tagged ‘anna siemienowicz’

Wprowadzanie w zakladach prefabrykacji ograniczen zagrozenia halasem i drganiami nalezy uznac na bezwzglednie mozliwe

Saturday, September 7th, 2019

Wprowadzanie w zakładach prefabrykacji ograniczeń zagrożenia hałasem i drganiami należy uznać na bezwzględnie możliwe. Rozwiązania tego rodzaju będą obejmować: – wprowadzenie bardziej efektywnych technik zagęszczania pozwalających na ograniczanie czasu trwania procesu, np. wibrowania dennego w produkcji dźwigarów, rdzeni wibracyjnych w produkcji elementów wielootworowych lub innych rodzajów oddziaływań zagęszczających, np. prasowania, wibroprasowania, wibrowania itp., – zastosowanie sprężystego mocowania form przy wibrowaniu objętościowym, – eliminację luzów form i drgań elementów osprzętu dodatkowego, zmechanizowanie rozdziału mieszanki betonowej, – stosowanie przykryw izolacyjnych osłaniających stanowisko z formą wypełnioną mieszanką w okresie pracy urządzeń wibracyjnych, – stosowanie prawidłowego posadowienia fundamentów stołów i stojaków wibracyjnych oraz prawidłowej amortyzacji form i wolno stojących przy stosowaniu np. wibrowania zewnętrznego, – prawidłową organizację pracy i dokładną kontrolę jej przebiegu, – stosowanie ochron osobistych – rękawic i butów antywibracyjnych oraz nauszników. …read more

Okolo 20 lat temu, kiedy budowano obiekty tradycyjne, charakteryzujace sie zwartoscia bryly

Thursday, September 5th, 2019

Wyjaśnienia te wydają się niezbędne, gdyż bez zrozumienia konieczności zespołowego projektowania mikroklimatu efektywne programowanie gospodarki ciepłem, a tym bardziej zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło z instalacji ogrzewczych w budynkach inwentarskich, jest mało realne. Łączy się to niewątpliwie z potrzebą przełamania dotychczasowych obiegowych poglądów, dotyczących projektowania mikroklimatu wyłącznie przez instalatorów słusznych tylko dla szczególnych przypadków występujących w budownictwie tradycyjnym. Około 20 lat temu, kiedy budowano obiekty tradycyjne, charakteryzujące się zwartością bryły, stosunkowo niskie, ze ścian monolitycznych, o dużej stateczności cieplnej i doskonałej szczelności, takie problemy nie występowały. Ponadto technologie ówczesne wprowadzały mniejsze ilości wody do pomieszczenia, gdyż obowiązywały inne zasady odprowadzania odchodów. Wtedy jeszcze można było projektowanie mikroklimatu sprowadzić wyłącznie do dokumentacji instalacyjnej, w której, oprócz ustalenia izolacji termicznej w przegrodach budowlanych, znajdowały się odpowiednie dane o wentylacji i instalacji co. …read more