Magazyn architektoniczny : Biennale w Wenecji 2012: Formacje: nowe praktyki w australijskiej architekturze / australijskim pawilonie

Nico Saieh Obecna fascynacja rekonstrukcją.
architekta jest bezpośrednią odpowiedzią na burzliwe siły zmieniające globalną współczesną kulturę.
To zaniepokojenie zawodową stabilnością architektury przez większość minionego stulecia zmusiło wielu architektów do zakwestionowania motywacji i założeń, na których zawarty jest zawód i jego praktyka.
Więcej od kuratorów Anthony ego Burke i Gerarda Reinmutha:.
Nico Saieh Umieszczając praktykę jako soczewkę do badania współczesnej architektury, proponujemy koncepcyjnie odmienny sposób rozumienia i krytykowania architektury niż zwykle stosowane tryby.
Na tej wystawie, zatytułowanej Formacje, praktyka rozumiana jest zarówno jako imperatyw do działania (praktyka jako czasownik), jak i przez głęboko zależną i relacyjną naturę architektury do sił przekraczających jej granice i kontrolę.
Formacje opisują podejście do dynamiki struktur ćwiczeniowych, które wykraczają poza tradycyjne podejście architekta do budowania.
Wykorzystując potencjał dynamicznych, elastycznych i połączonych sieci struktur treningowych, Formacje wskazują na dyscyplinarne odejście od fascynacji formą i techniką do ponownego naenergetyzowania architektonicznego.
Kulturowego i empirycznego wymiaru.
.
Nico Saieh Prezentowane na tej wystawie prace analizują sześć unikalnych praktyk, które obecnie znajdują się w Australii, które rzucają wyzwanie ograniczeniom architektury i praktyki, jak powszechnie wiadomo.
Eksplorując możliwości projektowania samej praktyki, te sześć zespołów ujawnia możliwości znacznie szerszego zrozumienia architektury i jej agencji lub zdolności do wywoływania pozytywnych zmian na świecie.
Wystawa Formations przedstawia sześć innowacyjnych grup architektonicznych, które badają nowe dziedziny pracy, tak różnorodne, jak produkcja robotyczna, przyczyny humanitarne, specjalistyczne technologie i sieci edukacyjne oraz media.
Wystawa skupia się na sposobie formowania i pracy tych niekonwencjonalnych praktyk, wyrażanych poprzez interaktywne wyświetlacze cyfrowe, instalacje strukturalne, film, transmisje na żywo oraz szereg wydarzeń poza pawilonem.
.
Formacje Nico Saieh przyczyniają się do coraz większej liczby prac dotyczących przyszłości zawodu jako całości oraz rodzaju profesjonalistów i praktyk, które on konstruuje.
Skupiając się nie na obiektach, ale na praktykach i agencjach, Formacje sugerują alternatywę dla sposobu, w jaki pojmujemy architekturę i potencjał praktyk, które mają miejsce w jej nazwie.
.
Nico Saieh
[hasła pokrewne: inbag bartoszyce, kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny, szamba plastikowe ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: impregnacja więźby dachowej kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny schenker cennik