Elementy scian wewnetrznych

Elementy ścian wewnętrznych wykonane są z żużlobetonu zbrojonego dwiema siatkami z drutu cp 3 mm o oczkach 15X15 cm i pokryte są obustronnie tynkiem gipsowym o grubo 0,5 cm. Nadproża i słupki otworów wykonane są z żwirobetonu. Stropy składają się z płyt pełnych, zbrojonych krzyżowo w dwóch dwucentymetrowych żwirobetonowych warstwach otoczonych żeberkami obwodowymi, ujmującymi wypełnienie z żużlobetonu. W płytach osadzone są ościeżnice drzwiowe i okienne. Płyty ścienne przyjęto w obliczeniu statycznym jako betonowe. W niektórych częściach są one dozbrojone wkładkami stalowymi i obliczone jako żelbet. Elementy wielkopłytowe o wymiarach na izbę, tj. o wielkości całych ścian i stropów ograniczających poszczególne pomieszczenia, dostosowane są do nośności żurawi. Stąd wielkość pomieszczeń określona jest wymiarem 14,50 m2 Dla uzyskania większych pomieszczeń zastosowano duże otwory prześwitowe o szerokości 2,50 m. Zbrojone krzyżowo płyty stropowe opierają się na wszystkich czterech ścianach otaczających pomieszczenie. Klatki schodowe montowane są z trzech elementów. żelbetowych: elementu biegowego oraz wspornika piętrowego i międzypiętrowego. Na całość budynku składa się 674 elementy o 28 typach. Osiedle Wola III w Warszawie. Jedną z realizacji 1959 r. budownictwa wielkopłytowego w Polsce jest doświadczalne osiedle wielkopłytowe Wola III Zachód, położone przy końcu ulicy Kasprzaka obok ulicy Grabowskiej. (Autorami projektu są: J. Binuta, H. Ciszewski i K. Mikucka z Biura Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w Warszawie ). Na osiedlu wzniesiono pięć budynków na zasadzie jednego podstawowego projektu z pewnymi zmianami w każdym z nich. Budynek o kubaturze 11 430 mS i pięciu kondygnacjach naziemnych o wysokości międzypiętrowej 2,80 m jest pięcioklatkowy o 50 mieszkaniach, założony na układzie poprzecznym. Rozstaw osiowy .ścian wynosi 3,90 m i 2,70 m na zmianę. Wzdłuż budynku biegnie ściana środkowa, która poza podziałem pomieszczeń usztywnia konstrukcję. [hasła pokrewne: bramki uchylne, bramki wejściowe, bramy garażowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: anna siemienowicz inbag bartoszyce kalkulator współczynnika u