Sprawdzenie przekroju podłużnego kesonu

Sprawdzenie kesonu w kierunku podłużnym przeprowadza się w założeniu, że jest on podparty w czterech punktach na swym obwodzie. W takim położeniu znajduje się keson w ostatniej fazie zdejmowania z podkładów. Wykaz piśmiennictwa. Fundamentowanie budowli na terenach górniczych. Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu Powstałe w wyniku podziemnej eksploatacji kopalin (węgiel kamienny, ruda) odkształcenia powierzchni terenu mogą, w zależności od budowy geologicznej i sposobu prowadzenia robót górniczych, przyjmować postać regularnych niecek osiadania, Stopni lub zapadlisk. Regularna niecka osiadania Przez regularną nieckę osiadania rozumie się obniżenie terenu o łagodnie opadającym obrzeżu, którego nachylenia zmieniają się w sposób ciągły. Kształtowanie się takiej niecki jest też najbardziej rozpoznane. Zjawisko to badało wielu specjalistów górnictwa, którzy opracowali wiele teorii dotyczących deformacji górniczej terenu, przy eksploatacji pokładów Węgla, zalegających poziomo lub też w małym upadzie. Najczęściej stosowane W praktyce budowlanej są teorie S. Knothego i T. Kochmańskiego. Obrzeże niecki osiadania opisywane jest następującymi wielkościami: wmax — największe obniżenie terenu, m, największe nachylenie terenu, mm/m, 960, Rmin — najmniejszy promień wygięcia terenu, km, krzywizny wypukłej (+) lub wklęsłej odkształcenie poziome, wydłużenie (+) zwane rozpełzaniem lub skrócenie nazywane spełzaniem, mm, — zasięg wpływów głównych. Budowla może się znaleźć w obrębie wpływów dowolnej części niecki osiadania. Z punktu widzenia wpływu eksploatacji górniczej na budowlę, a zwłaszcza na jej fundamenty, można rozróżnić pięć zasadniczych położeń budowli. Położenia budowli nie różnią się w zasadzie od siebie, gdyż budynek uległ jedynie obniżeniu, łącznie z całym terenem, w stosunku do położenia a). W pozostałych trzech przypadkach uzewnętrznia sie w pełni wpływ eksploatacji górniczej na budowlę. [przypisy: brama garażowa, schenker cennik, bramki rozsuwane, suwnice bramowe ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka ruukki odległość szamba od granicy schenker cennik vitopend 100 instrukcja