Wysokość warstwy

Wysokość warstwy przyjmuje się zazwyczaj równą. Przy obliczaniu reakcji gruntu przyjmuje się zazwyczaj w praktyce zagłębienie wsporników kesonu równe W tym położeniu na wspornik działa reakcja gruntu R skierowana ukośnie do ścian wspornika. Wartość jej wynosi: R=V+H. Wyznaczanie sił w przekrojach kesonu. Strop kesonu. Przy schemacie obciążenia stropu warstwą świeżego nie stwardniałego jeszcze betonu największe momenty w stropie występują przed rozpoczęciem głębienia kesonu po ustawieniu go na powierzchni terenu. Keson znajduje się wtedy pod działaniem następujących sil: — ciężaru własnego — ciężaru warstwy betonu o wysokości H 1,5 m — reakcji gruntu przy uwzględnieniu tylko pionowej jej składowej ze względu na nieznaczne zagłębienie noża b. W sporniki kesonu. Wsporniki kesonu oblicza się na największe momenty występujące w przekroju C—C w miejscu połączenia wspornika ze stropem. Keson oblicza się w dwóch położeniach W celu wyznaczenia momentów dodatnich i ujemnych. Położenie I. Dla wyznaczenia największego momentu dodatniego w przekroju wspornika C—C zakłada się, że keson znajduje się na poziomie posadowienia pod pełnym ciśnieniem roboczym i w tym położeniu nóż kesonu zagłębił się w grunt na głębokość t = 0,5 m. Położenie II. Przy wyznaczaniu największego momentu ujemnego W przekroju wspornika C—C zakłada się, że keson został opuszczony do projektowanego poziomu oraz że grunt nad nożem został wybrany i ciśnienie robocze obniżyło się do połowy. Taki układ występuje przy forsownym zagłębianiu kesonu. [patrz też: piec kondensacyjny cena, garaże drewniane, Kamień dekoracyjny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: piec kondensacyjny cena ranking okien vitopend 100 instrukcja serwisowa