Przechylenia kesonu

Wszelkie najmniejsze nawet przechylenia kesonu powinny być niezwłocznie wyrównywane. Do głębokości 10+12 m przechylenia kesonu dają się zazwyczaj wyrównywać podczas dalszego głębienia, natomiast przy zagłębieniu większym wyrównywanie przechyłek jest bardzo trudne i rzadko się udaje. Najłatwiejsze do wyrównywania są kesony szerokie, a najtrudniejsze kesony długie, przechylone w poprzecznym kierunku. Przy nierównomiernym obciążeniu gruntu z obydwóch stron kesonu może nastąpić nie tylko przechylenie, lecz i przesunięcie kesonu. Wyrównanie przesunięć poziomych jest bardzo trudne i możliwe tylko przy nieznacznym zagłębieniu kesonu nie przekraczającym 2+3 m. Przebieg głębienia Podczas głębienia kesonów rozróżnia się trzy fazy: początkową, pośrednią i końcową. W zależności od fazy głębienia stosuje się różne sposoby urabiania gruntu i osadzania kesonu. Głębienie w fazie początkowej. W pierwszej fazie głębienia do 2+3 m keson opuszcza się bez wybierania gruntu spod półki noża, gdyż ciężar jego przewyższa znacznie siły tarcia. Urabianie gruntu rozpoczyna się od środkowej części kesonu na głębokość odpowiadającą zagłębieniu noża. Wzdłuż ścian kesonu pozostawia sie ławe o szerokości ok. 0,5 m, którą następnie usuwa sie przy osadzaniu kesonu. Ławy urabia się równomiernie i jednocześnie wzdłuż wszystkich ścian kesonu do poziomu wybranego gruntu w części środkowej. Przy ścianach podłużnych grunt urabia się od środka Ściany ku narożom w obydwu kierunkach. Przy ścianach poprzecznych roboty prowadzi się od naroży ku środkowi ściany. Po osadzeniu kesonu przystępuje się do wybierania gruntu ze środkowej części kesonu i cykl się powtarza. Przy wybieraniu ław należy przestrzegać, aby keson osiadał równomiernie. Jeżeli jedna ze stron osiada wolniej, wówczas należy zwolnić wybieranie gruntu z przeciwnej strony, aby keson zdążył się wyrównać. Przy wybieraniu gruntu nie należy odsłaniać półki kesonu, gdyż wówczas może nastąpić raptowne przerwanie się powietrza spod noża kesonu. Spowodować to może gwałtowne osiadanie i przechylenie kesonu. [hasła pokrewne: kesony, kamień ozdobny, kamienie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kesony kowalczyk materiały budowlane olx wągrowiec