wsporniki betonowe

Dla zamocowania belek, słupy mają wsporniki betonowe oraz wbetonowane pręty stalowe , które łączy się za pomocą spawania elektrycznego z wypuszczonymi prętami belek. Na belki główne ram układane są płyty otworowe o szerokości 150 cm. Płyty, ułożone wzdłuż skrajnych i środkowych slupów, mają jednostronne żebra, tworzące po połączeniu ze slupami rygle ram wzdłużnych. Zebra te tworzą jednocześnie nadproża okienne. W łazienkach zastosowano panwiowe plyty stropowe z otworami odpowiadającymi potrzebom instalacji. Schody wykonano z trzech elementów, plyty podestu i biegów płytowych. Konstrukcja dachu wykonana jest w postaci wiązarów żelbetowych połączonych przegubowo z dolną konstrukcją, na wiązarach ułożono plyty żebrowe . Sciany wewnętrzne budynku wykonano z gazobetonowych bloków autoklawizowanych o grubo 10 i 15 cm. Sciany zewnętrzne wykonano również z gazobetonu o grubości 25 cm. Do wykonania slupów wirowanych użyto form stalowych podobnych do stosowanych przy wykonywaniu wirowanych masztów wysokiego napięcia. Slupy wypełnione są niemal całkowicie betonem z pozostawieniem pustki o średnicy 5 cm, za pomocą której slupy naparzane są od wewnątrz 4+5 godz, po czym naparzane są od zewnątrz 6+10 godzin. Na jeden slup wirowany użyto 0,078 ma betonu i 14,8 kg stali, podczas gdy slup z betonu wibrowanego wymaga 0,098 m3 betonu i 21,5 kg stali. Koszt słupa wirowanego był 209/0 niższy od słupa pełnego, Do montażu zastosowano żuraw Wolffa 45 Tm. Ciężar słupa wynosi 3,75 T. Słupy podnoszone są pionowo i osadzone w szklankach fundamentowych. Całkowity montaż budynku, przedstawionego trwał 35 dni roboczych; w tym montaż konstrukcji 25 dni, średnio wynosi 3 dni na kondygnację. Elementy budynku wykonywane są w zakładach prefabrykacji Wibrobeton w Sofii, która produkuje elementy dla 150000 m powierzchni mieszkalnej rocznie. [podobne: bramki uchylne, bramki wejściowe, bramy garażowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: anna siemienowicz inbag bartoszyce kalkulator współczynnika u