WARUNKI BHP PRZY OBSLUDZE STANOWISK FORMOWANIA WYROBÓW

WARUNKI BHP PRZY OBSŁUDZE STANOWISK FORMOWANIA WYROBÓW 9.1. Ustalenia ogólne W procesie formowania elementów prefabrykowanych większość zagrożeń personelu obsługującego nie wykracza poza ramy przeciętnych warunków prowadzenia robót budowlano-montażowych. Przestrzeganie właściwych przepisów i zaleceń szczegółowych może zapewnić ograniczenie lub nawet całkowitą ich eliminację. Istnieją tu jednak dodatkowo zagrożenia przy stosowaniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej. Usunięcie lub nawet ograniczenie tych zagrożeń jest szczególnie trudne. Jakkolwiek założenia technologiczne produkcji ustalają ściśle, jako podstawowy kierunek wykorzystanie tych urządzeń, to jednak mogą one być źródłami hałasu i drgań, które przy natężeniach przekraczających pewne określone wielkości stają się poważnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników. Zagrożenia te występują przede wszystkim przy stosowaniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej przez wibrowanie, mogą też występować również i przy innych techn ikach zagęszczania stosowanych w zakładach prefabrykacji. Należy zwrócić uwagę, że przyczyną występowania wymienionych zagrożeń może być niewłaściwe zaprogramowanie procesu formowania lub brak odpowiedniego nadzoru albo brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników obsługujących stanowiska formowania. Pomimo istnienia ścisłych nawet przepisów w zakresie wielkości natężenia hałasu i drgań, na jakie pracownik może być narażony na stanowisku pracy bez zagrożenia jego zdrowia, zagadnienie to stanowi w dalszym ciągu przedmiot prac badawczych. [przypisy: garaże drewniane, kamień ozdobny, bramy garażowe łódź ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny olx wągrowiec ranking okien