Wybieranie gruntu z komory roboczej

Grunt wybiera sie na głębokość osadzenia kesonu, wynoszącą 0,3+0,4 m. Po wybraniu gruntu z komory roboczej przystępuje się do usuwania gruntu spod noża, pozostawiając cztery ławy do podparcia kesonu. Ławy te powinny znajdować się w pobliżu przyjętych w obliczeniu punktów podparcia kesonu przy sprawdzaniu przekroju podłużnego kesonu. Po wybraniu gruntu pomiędzy ławami pod- porowymi przystępuje się do osadzania kesonu przez równomierne wybieranie ław podporowych podkopując je z obydwu końców. W gruntach skalistych usuwa się z początku grunt ze środka komory roboczej, a następnie spod noża kesonu. Wybieranie gruntu pod nożem wykonuje sie w taki sposób jak przy gruntach ciężkich. Przy osadzaniu kesonu podpiera się go na klatkach lub słupkach dla zapewnienia równomiernego osiadania. Po podparciu kesonu na klatkach usuwa się ławy podporowe i wypełnia się gliną wybrane miejsca, po czym usuwa się klatki i keson osiada w miękkim gruncie. Głębienie kesonu w fazie końcowej. Przy głębokim posadowieniu kesonu zdarzyć się może w końcowej fazie głębienia, że keson przestaje osiadać pomimo całkowitego wybrania gruntu spod noża kesonu. Stan taki występuje, gdy ciężar zagłębionego fundamentu Q zostaje zrównoważony przez siły tarcia i parcia sprężonego powietrza Q=P+T, gdzie: P — siła parcia sprężonego powietrza działającego na strop kesonu, T, T — siła tarcia, T. Aby keson mógł osiąść po wybraniu gruntu spod noża, należy albo zwiększyć obciążenie fundamentu lub zmniejszyć ciśnienie w kesonie. Najłatwiej daje się to uzyskać przy zastosowaniu drugiego sposobu. Taki sposób osadzania kesonu nosi nazwę forsownego zagłębiania. Przebieg czynności przy forsownym osadzaniu kesonu jest następujący. Po wybraniu gruntu spod noża na całym obwodzie kesonu zmniejsza się raptownie ciśnienie w kesonie przez otwarcie zaworów W śluzach i w rurach syfonowych. [podobne: piec kondensacyjny cena, garaże drewniane, Kamień dekoracyjny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: piec kondensacyjny cena ranking okien vitopend 100 instrukcja serwisowa