Betonowanie komory roboczej betonem ciekłym

W celu wypełnienia pozostałych jeszcze pustych miejsc pomiędzy betonem i konstrukcją betonu doprowadza się pod ciśnieniem rzadką zaprawę cementową 1 : 2. Przy betonowaniu komory roboczej betonem ciekłym zapełnia się ją przez rurę szybową, do której wlewa się beton tak długo, aż podniesie się on w niej na wysokość paru metrów. Zwiększone ciśnienie utrzymuje się w kesonie w ciągu ok. 1,5 doby, po czym obniża się je do wysokości ciśnienia atmosferycznego. W celu zapewnienia pustych miejsc w komorze roboczej doprowadza się do niej rzadką zaprawę cementową 1 : 1, którą wtłacza się pod ciśnieniem 6+7 atn. Przy betonowaniu komory betonem plastycznym doprowadza się go do kesonu rurami zaopatrzonymi w małe śluzy. Po zapełnieniu komory roboczej betonem doprowadza się do niej rzadką zaprawę cementową i zwiększa się ciśnienie w kesonie. Po zabetonowaniu komory przystępuje się do zdjęcia śluz i rur szybowych. Rury szybowe zdejmuje się całą kolumną po rozkręceniu połączenia z rurą stropową. Rozkręcanie odbywa się pod ciśnieniem, aby nie dopuścić do zalania wodą rur szybowych podczas wykonywania tej czynności. W miarę odkręcania śrub obniża się odpowiednio ciśnienie, aby naprężenia w śrubach nie przekroczyły dopuszczalnych. Po wyjęciu rur szybowych przystępuje się do zapełnienia pozostałych po rurach otworów w murze fundamentowym. Obliczenie fundamentów kesonowych Obliczenie fundamentu kesonowego polega na obliczeniu posadowienia całego bloku fundamentowego oraz konstrukcji samego kesonu podczas głębienia. Obliczenie posadowienia fundamentu Posadowienie fundamentów kesonowych oblicza się według ogólnych zasad przyjętych w fundamentowaniu. Przy ustaleniu głębokości posadowienia fundamentów na terenach pokrytych wodą uwzględnia się głębokość spodziewanego rozmycia dna. [patrz też: piec kondensacyjny cena, garaże drewniane, Kamień dekoracyjny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: piec kondensacyjny cena ranking okien vitopend 100 instrukcja serwisowa