Skutki oddzialywan drgan zaleza przede wszystkim od ich czestotliwosci, amplitudy i czasu trwania

Skutki oddziaływań drgań zależą przede wszystkim od ich częstotliwości, amplitudy i czasu trwania. Ogólnie przyjęte jest, że drgania o małej częstotliwości i dużej amplitudzie powodują powstawanie napięć w układzie utrzymującym narządy jamy brzusznej. Drgania o wyższych częstotliwościach i małej amplitudzie mogą natomiast oddziaływać szkodliwie na układ kostno-stawowy. Mogą być one również przyczyną zmian naczyniowo czuciowych (choroba wibracyjna). Dla oceny szkodliwości drgań występujących na stanowiskach roboczych można stosować dane zawarte w Instrukcji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (EP-44651-1-54/68). Według tych zaleceń ocenę szkodliwości danych drgań przeprowadza się w zakresie 11-7-355 Hz w pięciu pasmach oktawowych, których częstotliwości środkowe wynoszą 16r 32, 63, 125 i 250 Hz. Dla każdego z wymienionych pasin określa się wartości prędkości drgań v w cm/s oraz wyznacza poziom prędkości drgań Lv z rów nania gdzie: v – prędkość drgań w określonych oktawach, cm-s , v. – prędkość odniesienia (vo = 5.10-8 cm/s). [więcej w: kamienie ozdobne, ogrodzenia gabionowe, bramki rozsuwane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka ruukki bufor ciepła kowalczyk materiały budowlane