Głębienie kesonów w słabych gruntach

Przy przerwaniu się powietrza z kesonu następuje nagły spadek ciśnienia w komorze roboczej i woda wraz z gruntem wdziera się do niej. Przy głębieniu ciężkich kesonów w słabych gruntach w pierwszej fazie głębienia zachodzi potrzeba zastosowania wewnątrz komory roboczej konstrukcji odciążających w postaci klatek lub ram podpierających strop kesonu. b. Głębienie w faz ie pośredniej. W miarę zagłębiania się kesonu wzrasta coraz bardziej tarcie na bocznych powierzchniach fundamentu i maleje nacisk półki kesonu na grunt. Po przejściu pierwszych 2+3 metrów keson przestaje zagłębiać się przy wybraniu gruntu do poziomu półki noża. Następuje wówczas druga faza głębienia, podczas której zachodzi konieczność usuwania gruntu spod noża, aby keson mógł osiąść. Grunt W tej fazie robót urabia się w nieco innej kolejności niż w fazie początkowej.
W gruntach piaszczystych i żwirowych urabianie rozpoczyna się od wybrania gruntu ze środkowej części komory roboczej pozostawiając skarpę przy półce noża. Następnie wybiera się grunt spod półki noża. W miękkich gruntach gliniastych wykonuje się najpierw rowek wzdłuż noża na głębokość przewidzianego osadzenia kesonu. Rowek ten służy do odprowadzenia do syfonu wody, która dostać się może do kesonu przy spadku ciśnienia. Woda ta nie daje się wyprzeć przez grunt gliniasty i musi być usunięta przez syfonowanie. Po wykonaniu rowka usuwa się grunt spod półki kesonu do poziomu dna rowka. Po zagłębieniu się kesonu przystępuje się do wybierania gruntu ze środka komory roboczej. W gruntach ciężkich urobek wybiera się w następujący sposób, w zależności od stopnia przepuszczalności gruntu. W gruntach przepuszczalnych roboty prowadzi się od środka izby roboczej w kierunku ścian kesonu, wybierając grunt do wewnętrznej półka noża. Przy gruntach nieprzepuszczalnych wykonuje się najpierw rowek wzdłuż ścian kesonu, a następnie usuwa się grunt ze środka komory roboczej. [przypisy: kesony, kamień ozdobny, kamienie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kesony kowalczyk materiały budowlane olx wągrowiec