Powietrze tłoczone do kesonu

Powietrze tłoczone do kesonu przepuszcza się przez zbiornik wyrównawczy oraz zespól filtrów w celu oczyszczenia od nadmiaru pary wodnej, smarów i innych zanieczyszczeń, a także wyrównania wahań ciśnienia w przewodach powietrznych. Sieć powietrzna składa się z przewodów wysokiego i niskiego ciśnienia. Przewodami niskiego ciśnienia doprowadza się powietrze do wyparcia wody z kesonu, a wysokiego do uruchomienia narzędzi pneumatycznych. Przewody niskiego ciśnienia powinny mieć dwie nitki rurociągów, jedną czynną, a drugą rezerwową na wypadek awarii. Podłączane są one do śluz oraz rur doprowadzających powietrze do komory roboczej. W celu odprowadzenia z kesonu zużytego powietrza instaluje się rury syfonowe, które przeprowadza się przez mur nadkesonowy. Służą one zarówno do przewietrzania kesonu, jak i do odprowadzania wody z komory roboczej, gdy z powodu nieprzepuszczalności gruntu wyparcie wody z kesonu staje się niemożliwe. Sluzy i rury szybowe Przy robotach kesonowych śluzy stanowią urządzenia służące do stopniowego przejścia z ciśnienia atmosferycznego do podwyższonego i odwrotnie. Służą one do wejścia i wyjścia ludzi z kesonu oraz do transportu materiałów i urobku. Używane są one również do celów leczniczych przy leczeniu chorób kesonowych. Sluza stanowi stalowy pojemnik o dwóch otworach, z których jeden łączy go ze strefą podwyższonego ciśnienia, a drugi ze strefą ciśnienia atmosferycznego. Otwory te zamyka się klapami otwieranymi w kierunku podwyższonego ciśnienia. Uniemożliwia to otwarcie jednego otworu, gdy drugi nie jest zamknięty. Dwa otwory w ścianach śluzy służą do czerpania i wypuszczania powietrza ze śluzy. Jeden z tych otworów połączony jest ze strefą wysokiego ciśnienia, a drugi z ciśnieniem atmosferycznym.
Przy przechodzeniu z ciśnienia atmosferycznego do podwyższonego, czyli przy tak zwanym śluzowaniu, zamyka się zewnętrzny otwór wejściowy i otwiera zawór doprowadzający powietrze z kesonu. Po wyrównaniu ciśnienia w śluzie i kesonie otwiera się samoczynnie klapa otworu prowadzącego do kesonu. Przy wyśluzowaniu przebieg czynności jest odwrotny. [hasła pokrewne: instalacja odgromowa schemat, ogrodzenia panelowe, ogrodzenia poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacja odgromowa schemat olx pl szczecin szamba plastikowe ceny