Posts Tagged ‘wyposażenie gastronomii’

Sciany zewnetrzne

Tuesday, July 12th, 2016

Ściany zewnętrzne żelbetowe o grubo 17,5 cm są ocieplone płytami Siporex o grubo 10 cm lub, przy grubości ściany 22,5 cm, są ocieplone płytami Siporex o grubo 5 cm, pokrytym zaprawą cementową o grubo 2,5 cm. Wykończenie lica stanowi gumowany plastyk Dinovao grubo 3 mm, zawierający drobne kruszywo pumeksowe, które pozwala dzięki porowatości na oddychanie ściany. Plan typowej kondygnacji. Ściana betonowa pokryta jest od wewnątrz tynkiem gipsowym o grubo 1,5 cm. Izolacja. stropów wykonana jest z mat trzcinowych systemu Goliath, wyprawionych gipsem na listwach drewnianych umieszczonych w odstępach 65 cm. Ekonomiczny system budowy pokrywa dość wysokie koszty dźwigów oraz klimatyzacji. Inwestorem jest spółdzielnia mieszkaniowa niezarobkowa. Osiedle z elementów prafabrykowanych na placu budowy Bornholm Malmi : Szwecja (autorzy F. Jaenecke i S. Samuelson). Bloki mieszkalne 4kondygnacyjne, składające się z 4 segmentów klatkowych, wiążą po 3 mieszkania na każdym piętrze. Jeden blok zawiera 48 mieszkań dwupokojowych . W celu jak największego wykorzystania maszyn i niewykwalifikowanych robotników zastosowano specjalną konstrukcję. Poprzeczne betonowe ściany nośne odlane były na miejscu w całości, w okutych formach drewnianych. Stropy betonowane są w zespołach form rozbieralnych, podnoszonych za pomocą żurawi i układanych na ścianach poprzecznych. Schody i stropy są prefabrykowane i układane na ścianach. Ściany działowe o grubości 6 cm są odlewane na placu budowy i ustawiane w przewidzianych miejscach za pomocą żurawi. Zewnętrzne ściany osłonowe wykonywane są również na placu budowy z dwóch płyt betonowych wypełnionych wewnątrz wełną mineralną umieszczoną w ramach z kształtowników mosiężnych. Instalacja elektryczna jest przygotowana uprzednio i wbetonowana w ściany i stropy. Ściany betonowe są od wewnątrz bezpośrednio malowane lub tapetowane. Na zewnątrz, ściany są plastykowane albo beton jest wylewany z grysikiem marmurowym, wapiennym lub z szwedzkiego granitu. Przewody ogrzewania sufitowego wbetonowane są w stropy. [podobne: , Wykończenia mieszkań, wyposażenie gastronomii, biuro detektywistyczne ]

Bloki mieszkalne Lake Meadows Chicago (architekci: Skidmore, Owings i MerilZ).

Tuesday, July 12th, 2016

Są to budynki mieszkalne największej firmy projektowej w Stanach Zjednoczonych A. P. przeznaczone dla ludności o średnich dochodach. Zawierają one 1400 mieszkań w pięciu 12piętrowych i w czterech 20piętrowych blokach. Konstrukcja budynków 12piętrowych wykonana jest z żelbetu o stropach płytowych opartych na slupach grzybkowych. Lekkie ściany zewnętrzne jako ściany kurtynowe zawieszone są na wystających brzegach płyt stropowych. Konstrukcję ściany stanowią ramy z galwanizowanych lekkich kształtowników stalowych, wypełnionych szkłem i płytami azbestowo-cementowymi. Podobnej konstrukcji są ścianki podokienne, osłaniające grzejniki centralnego ogrzewania, Ściany czołowe budynku wykonane są z szarej cegły cementowej. Szczegół wejścia do 12piętrowego budynku mieszkalnego. Przyklady zastosowanie betonu w budownictwie mieszkaniowym w Polsce Deficyt materiałowy i niedobór fachowych sil rzemieślniczych w okresie powojennym występował niezwykle silnie również w Polsce, szczególnie na odcinku budownictwa mieszkaniowego. Toteż jesteśmy świadkami poszukiwania metod zmniejszenia kosztów budowy przez skrócenie cyklu budowy, zmniejszenia ciężaru budynku i zastosowania suchego montażu z elementów prefabrykowanych. Pierwsze lata poszukiwań natrafiały u nas na przeszkody przede wszystkim wobec braku odpowiedniego sprzętu montażowego. Dopiero zwolnienie pewnej liczby ciężkich żurawi, zajętych uprzednio przy budowie Huty im. Lenina pod Krakowem pozwoliło na częściowy montaż pierwszych bloków mieszkalnych w Nowej Hucie. Projekty nie były właściwie dostosowane do tego rodzaju systemu budowy, toteż ograniczono się do prefabrykacji i montażu jedynie niektórych elementów, jak stropy, schody i dachy. Te pierwsze doświadczenia wyzyskano na budowie innych osiedli, jak np. w Warszawie (Bielany i Wola), w Katowicach (Ligota), w Gdańsku, Wrocławiu, w Częstochowie (Oś Pracy) i innych. W osiedlach tych, z początku nieśmiało, zaczynają się pojawiać również i inne elementy, jak np. ramy okienne, portefenetry z płytą balkonową itp. Pierwszym budynkiem o konstrukcji wielkoblokowej w Polsce jest wzniesiony w 1954 r. budynek na osiedlu nr II w Nowej Hucie. Nie był to jeszcze całkowicie budynek Wielkoblokowy, gdyż w dolnych kondygnacjach oparty jest on na konstrukcji ceglanej, a tylko dwie najwyższe kondygnacje wraz z klasycystycznym detalem wykonane są z bloków żużlobetonowych. [przypisy: , maszyny pakujące, surowce wtórne, wyposażenie gastronomii ]