Posts Tagged ‘usługi hydrauliczne’

Betonowanie komory roboczej betonem ciekłym

Tuesday, July 12th, 2016

W celu wypełnienia pozostałych jeszcze pustych miejsc pomiędzy betonem i konstrukcją betonu doprowadza się pod ciśnieniem rzadką zaprawę cementową 1 : 2. Przy betonowaniu komory roboczej betonem ciekłym zapełnia się ją przez rurę szybową, do której wlewa się beton tak długo, aż podniesie się on w niej na wysokość paru metrów. Zwiększone ciśnienie utrzymuje się w kesonie w ciągu ok. 1,5 doby, po czym obniża się je do wysokości ciśnienia atmosferycznego. W celu zapewnienia pustych miejsc w komorze roboczej doprowadza się do niej rzadką zaprawę cementową 1 : 1, którą wtłacza się pod ciśnieniem 6+7 atn. Przy betonowaniu komory betonem plastycznym doprowadza się go do kesonu rurami zaopatrzonymi w małe śluzy. Po zapełnieniu komory roboczej betonem doprowadza się do niej rzadką zaprawę cementową i zwiększa się ciśnienie w kesonie. Po zabetonowaniu komory przystępuje się do zdjęcia śluz i rur szybowych. Rury szybowe zdejmuje się całą kolumną po rozkręceniu połączenia z rurą stropową. Rozkręcanie odbywa się pod ciśnieniem, aby nie dopuścić do zalania wodą rur szybowych podczas wykonywania tej czynności. W miarę odkręcania śrub obniża się odpowiednio ciśnienie, aby naprężenia w śrubach nie przekroczyły dopuszczalnych. Po wyjęciu rur szybowych przystępuje się do zapełnienia pozostałych po rurach otworów w murze fundamentowym. Obliczenie fundamentów kesonowych Obliczenie fundamentu kesonowego polega na obliczeniu posadowienia całego bloku fundamentowego oraz konstrukcji samego kesonu podczas głębienia. Obliczenie posadowienia fundamentu Posadowienie fundamentów kesonowych oblicza się według ogólnych zasad przyjętych w fundamentowaniu. Przy ustaleniu głębokości posadowienia fundamentów na terenach pokrytych wodą uwzględnia się głębokość spodziewanego rozmycia dna. [patrz też: kamery monitoring, aranżacje wnętrz, usługi hydrauliczne, szamba betonowe ]

Keson

Tuesday, July 12th, 2016

Keson stanowi konstrukcje przestrzenną, znajdującą się pod obciążeniem sił skierowanych w różnych kierunkach i zmieniających się w czasie głębienia kesonu. Obliczenie kesonu w założeniu przestrzenności konstrukcji jest złożone i nie jest dotychczas stosowane w praktyce. Zazwyczaj stosuje się uproszczoną metodę traktującą konstrukcję kesonu jako układ plaski. Przy tej metodzie oblicza się poprzeczny element kesonu w założeniu równomiernego rozkładu obciążenia na całą konstrukcję kesonu. Szerokość elementu obliczeniowego dla kesonów o jednakowym przekroju przyjmuje się I m, a dla kesonów żebrowych równą rozstawowi żeber. Wyodrębniony element oblicza się przy różnych położeniach kesonu w czasie głębienia. Obliczenia przeprowadza sie dla trzech przekrojów rozpatrywanego elementu: A—A, B—B i C—C. Wyznaczają one przekroje stropu w środku rozpiętości i przy wsporniku oraz przekrój wspornika w miejscu zamocowania. Czołowym ścianom kesonu oraz przylegającym do nich częściom stropu nadaje się takie same przekroje jak w elemencie poprzecznym. Konstrukcję kesonu sprawdza się w kierunku podłużnym przy najniekorzystniejszych warunkach podparcia. Siły działające na keson W czasie głębienia kesonu działają na niego następujące siły: a) ciężar własny kesonu b) ciężar muru nadkesonowego wraz z ciężarem gruntu i wody na odsadzkach fundamentowych c) ciśnienie powietrza: pionowe na strop kesonu — poziome na ściany kesonu d) siły tarcia na wewnętrznej powierzchni e) parcie gruntu na ściany kesonu f) parcie wody na ściany kesonu g) reakcje gruntu pod wspornikami kesonu: pionowa — pozioma W obliczeniach zakłada się, że tylko część ciężaru muru nadkesonowego obciąża strop kesonu, a reszta ciężaru wraz z ciężarem gruntu i wody na odsadzkach fundamentowych przekazuje się bezpośrednio na nóż kesonu i nie wpływa na naprężenia w stropie. Przyjmuje sie przy tym, że na strop przekazuje się tylko ciężar pierwszej warstwy świeżo ułożonego betonu przed jego stwardnieniem. [patrz też: komin, Hydraulika siłowa, Meble na wymiar, usługi hydrauliczne ]