Posts Tagged ‘usługi budowlane’

10.3.31. Zautomatyzowane zespoly do urabiania

Tuesday, July 12th, 2016

10.3.31. Zautomatyzowane zespoły do urabiania i wydobycia gruntu Urządzenie do hydromechanicznego urabiania gruntów oraz elewatory do bezšluzowego wydobycia urobku mogą być zaopatrzone w mechanizmy zdalnie sterowane. Umożliwia to automatyzację robót w kesonie i wykonanie ich bez po— trzeby przebywania ludzi w komorze pod sprężonym powietrzem. Sterowanie urządzeniami odbywa się ze specjalnej komory wykonanej w murze nadkesonowym nad stropem komory roboczej (rys, 10-36). Komora ta jest połączona otwartym szybem z górnym poziomem robót i znajduje się w strefie normalnego ciśnienia. Mechanizmy sterownicze napędzane są zwykle silnikami elektrycznymi umieszczonymi w komorze sterowniczej. Aby obserwować pracę urządzeń, wykonuje się wzierniki w stropie komory roboczej lub instaluje sie specjalne przyrządy optyczne. Zastosowanie zautomatyzowanych urządzeń do urabiania i wydobycia gruntu z kesonu przyspiesza znacznie głębienie i zmniejsza w dużym stopniu stan załogi kesonowej. W tablicy 10-1 podane są dane porównawcze dotyczące postępu glę— bienia kesonu zwykłym sposobem ręcznym oraz hydromechanicznym przy pracy ludzi w kesonie i zautomatyzowanym bez przebywania ludzi w komorze roboczej. 10.4. Wykonanie robót Kesony pod budowle lądowe wykonuje sie bezpośrednio na powierzchni terenu w miejscu głębienia fundamentu. W tym przypadku urządzenie placu robót sprowadza sie do wyrównania terenu i zainstalowania potrzebnych urządzeń. Kesony opuszczane na terenach pokrytych wodą mogą być wykonane albo w miejscu opuszczania na sztucznych wysepkach lub rusztowaniach, albo z dala od tego miejsca w suchych dokach lub bezpośrednio na brzegu rzeki. Kesony wykonane poza miejscem opuszczania spławiane są następnie na to miejsce. 10.4.1. Konstrukcje pomocnicze 10.4.1.1. Sztuczne wysepki Stosuje si? je wówczas, gdy miejsce opuszczania kesonu znajduje się na terenie pokrytym wodą w pobliżu brzegu, gdy głębokość wody nie przekracza 3 m. W zależności ocl głębokości i prędkości przepływu wody stosuje się wysepki nie ogrodzone (rys. 10-37) i ogrodzone (rys. 10-38).
Wysepki ogrodzone wymagają mniejszej ilości robót ziemnych i zajmują mniej miejsca, toteż najczęściej się je stosuje. Wykonuje się je w ściankach szczelnych drewnianych lub stalowych, a przy gruntach nie pozwalających na wbicie ścianki — w grodzy kagzyeowej. [podobne: drzwi wewnętrzne, szamba ekologiczne, usługi budowlane, osuszanie budynków ]

Położenie budynku na wypukłej części obrzeża niecki osiadania

Tuesday, July 12th, 2016

Tutaj działają na budowlę: wypukłe wygięcie terenu krzywizną K, poziome odkształcenia rozciągające + E i nachylenie terenu T. Zarówno wypukła krzywizna jak i poziome odkształcenia właściwe osiągają w tej części obrzeża niecki wartości największe. Położenie budowli, na którą działają: wklęsłe wygięcie terenu krzywizną K, poziome odkształcenia ściskające oraz nachylenie terenu T. Również w tym przypadku krzywizna terenu i poziome odkształcenia właściwe osiągają wartości największe. Budowla w trzecim położeniu znajduje się w miejscu, w którym krzywizna i poziome Odkształcenia terenu równe są zeru, natomiast nachylenie osiąga wartość największą. W ogólności budowla może się znaleźć na tak zwanej brzeżnej części niecki osiadania, czyli wypukłej części obrzeża lub dennej części niecki osiadania, czyli wklęsłej części obrzeża. W zależności Od rodzaju konstrukcji budowli. a zwłaszcza jej fundamentów. zachodzi potrzeba przeanalizowania poszczególnych opisanych przypadków położenia budowli w obrębie górniczej niecki osiadania. Uskoki. W przypadkach istnienia uskoków prawie zawsze należy się liczyć z koniecznością zatrzymania frontu eksploatacji górniczej na nich. W takiej sytuacji, w zależności od grubości przypowierzchniowych warstw nieskalistych znajdujących się w nadkładzie, może wystąpić na powierzchni terenu stopień lub obniżenie ciągłym, lecz stromym i silnie zakrzywionym obrzeżu. Duża miąższość podatnej (ściśliwej) warstwy przypowierzchniowej może poważnie złagodzić wpływ uskoku. Ujemne skutki mogą się również nie pojawić na powierzchni terenu w przypadku równoczesnego prowadzenia eksploatacji górniczej po obydwóch jego stronach oraz przypadku, gdy front eksploatacji górniczej nie zatrzymał sie w miejscu uskoku. Przypadki te mają miejsce tylko wyjątkowo. Z budowlanego punktu widzenia nie jest istotne rozmieszczenie w planie samych uskoków, lecz położenie ich wychodni oraz pasów wychodni na powierzchni terenu. [więcej w: Sklep zoologiczny, usługi budowlane, balustrady, nagrzewnice powietrza ]