Posts Tagged ‘szamba ekologiczne’

10.3.31. Zautomatyzowane zespoly do urabiania

Tuesday, July 12th, 2016

10.3.31. Zautomatyzowane zespoły do urabiania i wydobycia gruntu Urządzenie do hydromechanicznego urabiania gruntów oraz elewatory do bezšluzowego wydobycia urobku mogą być zaopatrzone w mechanizmy zdalnie sterowane. Umożliwia to automatyzację robót w kesonie i wykonanie ich bez po— trzeby przebywania ludzi w komorze pod sprężonym powietrzem. Sterowanie urządzeniami odbywa się ze specjalnej komory wykonanej w murze nadkesonowym nad stropem komory roboczej (rys, 10-36). Komora ta jest połączona otwartym szybem z górnym poziomem robót i znajduje się w strefie normalnego ciśnienia. Mechanizmy sterownicze napędzane są zwykle silnikami elektrycznymi umieszczonymi w komorze sterowniczej. Aby obserwować pracę urządzeń, wykonuje się wzierniki w stropie komory roboczej lub instaluje sie specjalne przyrządy optyczne. Zastosowanie zautomatyzowanych urządzeń do urabiania i wydobycia gruntu z kesonu przyspiesza znacznie głębienie i zmniejsza w dużym stopniu stan załogi kesonowej. W tablicy 10-1 podane są dane porównawcze dotyczące postępu glę— bienia kesonu zwykłym sposobem ręcznym oraz hydromechanicznym przy pracy ludzi w kesonie i zautomatyzowanym bez przebywania ludzi w komorze roboczej. 10.4. Wykonanie robót Kesony pod budowle lądowe wykonuje sie bezpośrednio na powierzchni terenu w miejscu głębienia fundamentu. W tym przypadku urządzenie placu robót sprowadza sie do wyrównania terenu i zainstalowania potrzebnych urządzeń. Kesony opuszczane na terenach pokrytych wodą mogą być wykonane albo w miejscu opuszczania na sztucznych wysepkach lub rusztowaniach, albo z dala od tego miejsca w suchych dokach lub bezpośrednio na brzegu rzeki. Kesony wykonane poza miejscem opuszczania spławiane są następnie na to miejsce. 10.4.1. Konstrukcje pomocnicze 10.4.1.1. Sztuczne wysepki Stosuje si? je wówczas, gdy miejsce opuszczania kesonu znajduje się na terenie pokrytym wodą w pobliżu brzegu, gdy głębokość wody nie przekracza 3 m. W zależności ocl głębokości i prędkości przepływu wody stosuje się wysepki nie ogrodzone (rys. 10-37) i ogrodzone (rys. 10-38).
Wysepki ogrodzone wymagają mniejszej ilości robót ziemnych i zajmują mniej miejsca, toteż najczęściej się je stosuje. Wykonuje się je w ściankach szczelnych drewnianych lub stalowych, a przy gruntach nie pozwalających na wbicie ścianki — w grodzy kagzyeowej. [podobne: drzwi wewnętrzne, szamba ekologiczne, usługi budowlane, osuszanie budynków ]

Budownictwo wielkoplytowe w Nowych Czeremuszkach

Tuesday, July 12th, 2016

Naparzanie płyt w autoklawach następuje razem z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi. Wskutek gładkich powierzchni form uzyskuje się powierzchnie elementów o gotowej fakturze, wymagającej jedynie malowania i spoinowania na połączeniach. Transport płyt odbywa się w położeniu pionowym na specjalnie skonstruowanych samochodach. Do budowy każdego bloku stosowano dwa żurawie wieżowe BKSM55. Montaż jednego domu trwał 80 dni, z czego 25+30 dni trwał montaż nad ziemnej części, a pozostałe 50+55 dni roboty wykończeniowe. Budownictwo wielkopłytowe w Nowych Czeremuszkach. Pierwszy prototypowy budynek z cienkościennych płyt żebrowych wzniesiono na osiedlu nr 9 w Nowych Czeremuszkach w 1957 r. . Dobre wyniki tego budownictwa dały asumpt do zorganizowania prefabrykacji i budowy osiedli z takich płyt na wielką skalę. W końcu 1958 r. rozpoczęto tym systemem budowę szeregu osiedli w rejonie Choroszewo Mniewniki pod Moskwą. Dokumentację opracował zespół pracowników W. P. Łagutienki z Mosprojektu. Zasadą konstrukcyjną nowego budownictwa było wprowadzenie do pracy całej ściany, która pracuje jak belka o wysokości kondygnacji i rozpiętości całej izby. Cienka dzialowa ściana żebrowa przyjmuje obciążenie od stropu tylko w granicach danej kondygnacji i przenosi je na krawędzie niżej położonych płyt nośnych. Krawędzie ścian działowych, podobnych do dwuteownika, tworzą szkielet nośny, przy czym na dolnej krawędzi umieszcza się żelbetowy słup nośny, O ma górnej płytę akustyczną. Grubość płyty ścian wewnętrznych wynosi 4 cm, ściany zewnętrzne mają charakter ścian osłonowych o grubości 16 cm; składają się one z 3 cm ścianki żelbetowej licowanej ceramiką i ocieplonej 12 cm warstwą szkła piankowego. Wymiary tych płyt wynoszą 320 X 285 cm oraz 520 X 285 cm na szczytach. [patrz też: , deska tarasowa, szamba ekologiczne, drzwi wewnętrzne ]