Posts Tagged ‘suwnice bramowe’

Zasada zespolowego projektowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich

Thursday, July 28th, 2016

Zasada zespołowego projektowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich W czasie projektowania i wykonywania budynków przedstawiciele wszystkich specjalizacji inżynierskich mają wpływ na wartości poszczególnych parametrów powietrza, jakie będą się kształtować w ciągu roku w danym pomieszczeniu inwentarskim. Nie można tu również pominąć wpływu użytkownika obiektu, który swoim działaniem (konserwacja, eksploatacja) może przybliżać lub oddalać parametry mikroklimatu od wartości optymalnych. Często można usłyszeć, jak przedstawiciele tej czy innej specjalizacji zawodowej głoszą tezę, że choć w danym budynku mikroklimat nie należy do najlepszych, to ich rozwiązanie projektowe jest wspaniałe. Jest to najczęściej oczywiste nieporozumienie, gdyż być może dane rozwiązanie jest technicznie poprawne, a nawet dobre, w oderwaniu od innych projektów branżowych, lecz w zestawieniu z nimi nie jest odpowiednie dla danego budynku inwentarskiego, albowie m oceną końcową obiektu, oprócz uzyskania oczekiwanych wyników, np. produkcyjnych, estetycznych, bądź wytrzymałościowych, są dla wszystkich specjalizacji inżynierskich właśnie parametry mikroklimatu. [patrz też: bramy poznań, bramki rozsuwane, suwnice bramowe ]

Grupa druga to urzadzenia, w których uklad wewnetrzny ma skosy umozliwiajace wyjecie go z elementu

Sunday, July 17th, 2016

Grupa druga to urządzenia, w których układ wewnętrzny ma skosy umożliwiające wyjęcie go z elementu. W zależności od rodzaju produkowanych elementów, zagęszczanie mieszanki betonowej może być dokonywane za pomocą wibratorów pogrążalnych (zagęszczanie mieszanki w ścianach), wibratorów zamocowanych do ścian zewnętrznych formy lub wkładu wewnętrznego (zagęszczanie mieszanki w ścianach i płycie podłogi) oraz wibratorów powierzchniowych (zagęszczanie mieszanki betonowej w płycie sufitowej). Niezależnie od powyższego były próby formowania elementów przestrzennych metodą tzw. ruchomej formy. 8.3.2. Formowanie elementów kabin sanitarnych z podłogą Ten sposób produkcji przestrzennej skorupy kabiny bez sufitu jest stosowany m.in. w fabrykach domów zakupionych w ZSRR. Jest to forma o bokach zewnętrznych odchylanych połączonych zawiasowo z dnem. Odchylanie umożliwiają urządzenia podnośnikowe lub wbudowane dźwigniki hydrauliczne. Wkład wewnętrzny formy pozwala na zmniejszenie jego zewnętrznej objętości podczas wyjmowania go z gotowego elementu za pośrednictwem zaczepu 7. Samoczynne rozkładanie wkładu wewnętrznego dokonywane jest przez ciężar 8. Wkład wewnętrzny jest stabilizowany, opiera się na ściankach zewnętrznych formy za pośrednictwem wsporników 9. Jest to typowy układ tzw. szklanka w szklance. Zagęszczanie mieszanki betonowej wykonuje się za pomocą wibratorów zamocowanych do wkładu wewnętrznego, przy czym niektóre rozwiązania form wyposażone są w dodatkowe wibratory przyczepne zamocowane do ścian zewnętrznych. [więcej w: bramki uchylne, bramki rozsuwane, suwnice bramowe ]