Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz’

Wybieranie gruntu z komory roboczej

Tuesday, July 12th, 2016

Grunt wybiera sie na głębokość osadzenia kesonu, wynoszącą 0,3+0,4 m. Po wybraniu gruntu z komory roboczej przystępuje się do usuwania gruntu spod noża, pozostawiając cztery ławy do podparcia kesonu. Ławy te powinny znajdować się w pobliżu przyjętych w obliczeniu punktów podparcia kesonu przy sprawdzaniu przekroju podłużnego kesonu. Po wybraniu gruntu pomiędzy ławami pod- porowymi przystępuje się do osadzania kesonu przez równomierne wybieranie ław podporowych podkopując je z obydwu końców. W gruntach skalistych usuwa się z początku grunt ze środka komory roboczej, a następnie spod noża kesonu. Wybieranie gruntu pod nożem wykonuje sie w taki sposób jak przy gruntach ciężkich. Przy osadzaniu kesonu podpiera się go na klatkach lub słupkach dla zapewnienia równomiernego osiadania. Po podparciu kesonu na klatkach usuwa się ławy podporowe i wypełnia się gliną wybrane miejsca, po czym usuwa się klatki i keson osiada w miękkim gruncie. Głębienie kesonu w fazie końcowej. Przy głębokim posadowieniu kesonu zdarzyć się może w końcowej fazie głębienia, że keson przestaje osiadać pomimo całkowitego wybrania gruntu spod noża kesonu. Stan taki występuje, gdy ciężar zagłębionego fundamentu Q zostaje zrównoważony przez siły tarcia i parcia sprężonego powietrza Q=P+T, gdzie: P — siła parcia sprężonego powietrza działającego na strop kesonu, T, T — siła tarcia, T. Aby keson mógł osiąść po wybraniu gruntu spod noża, należy albo zwiększyć obciążenie fundamentu lub zmniejszyć ciśnienie w kesonie. Najłatwiej daje się to uzyskać przy zastosowaniu drugiego sposobu. Taki sposób osadzania kesonu nosi nazwę forsownego zagłębiania. Przebieg czynności przy forsownym osadzaniu kesonu jest następujący. Po wybraniu gruntu spod noża na całym obwodzie kesonu zmniejsza się raptownie ciśnienie w kesonie przez otwarcie zaworów W śluzach i w rurach syfonowych. [podobne: projektowanie wnętrz, okapy kuchenne, projektowanie wnętrz, Elementy meblowe ]

Elementy scian wewnetrznych

Tuesday, July 12th, 2016

Elementy ścian wewnętrznych wykonane są z żużlobetonu zbrojonego dwiema siatkami z drutu cp 3 mm o oczkach 15X15 cm i pokryte są obustronnie tynkiem gipsowym o grubo 0,5 cm. Nadproża i słupki otworów wykonane są z żwirobetonu. Stropy składają się z płyt pełnych, zbrojonych krzyżowo w dwóch dwucentymetrowych żwirobetonowych warstwach otoczonych żeberkami obwodowymi, ujmującymi wypełnienie z żużlobetonu. W płytach osadzone są ościeżnice drzwiowe i okienne. Płyty ścienne przyjęto w obliczeniu statycznym jako betonowe. W niektórych częściach są one dozbrojone wkładkami stalowymi i obliczone jako żelbet. Elementy wielkopłytowe o wymiarach na izbę, tj. o wielkości całych ścian i stropów ograniczających poszczególne pomieszczenia, dostosowane są do nośności żurawi. Stąd wielkość pomieszczeń określona jest wymiarem 14,50 m2 Dla uzyskania większych pomieszczeń zastosowano duże otwory prześwitowe o szerokości 2,50 m. Zbrojone krzyżowo płyty stropowe opierają się na wszystkich czterech ścianach otaczających pomieszczenie. Klatki schodowe montowane są z trzech elementów. żelbetowych: elementu biegowego oraz wspornika piętrowego i międzypiętrowego. Na całość budynku składa się 674 elementy o 28 typach. Osiedle Wola III w Warszawie. Jedną z realizacji 1959 r. budownictwa wielkopłytowego w Polsce jest doświadczalne osiedle wielkopłytowe Wola III Zachód, położone przy końcu ulicy Kasprzaka obok ulicy Grabowskiej. (Autorami projektu są: J. Binuta, H. Ciszewski i K. Mikucka z Biura Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w Warszawie ). Na osiedlu wzniesiono pięć budynków na zasadzie jednego podstawowego projektu z pewnymi zmianami w każdym z nich. Budynek o kubaturze 11 430 mS i pięciu kondygnacjach naziemnych o wysokości międzypiętrowej 2,80 m jest pięcioklatkowy o 50 mieszkaniach, założony na układzie poprzecznym. Rozstaw osiowy .ścian wynosi 3,90 m i 2,70 m na zmianę. Wzdłuż budynku biegnie ściana środkowa, która poza podziałem pomieszczeń usztywnia konstrukcję. [hasła pokrewne: , projektowanie wnętrz, urządzenia gastronomiczne, projektowanie ogrodów ]