Posts Tagged ‘osuszacze powietrza’

Płaszcz wodoszczelny

Tuesday, July 12th, 2016

Przed przystąpieniem do opuszczania ustawia się na kesonie płaszcz wodoszczelny na niewielką tylko wysokość, aby nie obciążać zbytnio kesonu. Płaszcz ten podwyższa się następnie w miare zanurzania się kesonu. W celu zmniejszenia parcia wody na płaszcz wprowadza się do komory roboczej sprężone powietrze. Objętość wypartej wody nie powinna przekraczać 750/0 objętości komory, aby nie mogło nastąpić przerwanie się powietrza spod noża kesonu. Pełne ciśnienie robocze daje się dopiero po ustawieniu kesonu na dnie. Mur nadkesonowy powinien być wykonywany symetrycznie w stosunku do osi kesonu, aby nie następowały przechyły kesonu podczas opuszczania. Może on być układany na całej powierzchni kesonu lub obrzeżnie wzdłuż płaszcza. W ostatnim przypadku zmniejsza się wolną wysokość płaszcza narażoną na parcie wody. Mur kesonowy wyprowadza się na taką wysokość, aby ustabilizowane było położenie kesonu po całkowitym wyparciu wody z komory roboczej, Wyprowadzenie muru na zbyt wielką wysokość spowodować może przechylenie się nie zagłębionego jeszcze dostatecznie kesonu. Wyprowadzenie muru nadkesonowego do poziomu wody w rzece jest możliwe po pewnym zagłębieniu kesonu w gruncie. Wielkość tego zagłębienia określa sie wzorem : m, gdzie: H — głębokość wody w miejscu opuszczania, m, a szerokość kesonu, m. Opuszczanie kesonów w gruncie. Zasady ogólne Głębienie kesonu należy tak prowadzić, aby zagłębiał sie on pionowo bez żadnych przechyleń i przesunięć. W czasie zagłębiania sie kesonu działa na niego szereg sil, które stale zmieniają swe wartości, w zależności od położenia kesonu i właściwości gruntów. Występują tu następujące siły: 1) ciężar własny fundamentu, Q, IQ, 2) ciśnienie powietrza na przekrój poziomy kesonu, P, t r, 3) parcie ziemi na boczne powierzchnie fundamentu, E, 4) siły tarcia bocznych powierzchni fundamentu o grunt, T. Układ tych sił równoważy oddziaływanie gruntu na półkę kesonu: RI, R2. sił [podobne: olejek arganowy, osuszacze powietrza, deska kompozytowa, deska elewacyjna ]