Posts Tagged ‘ogrodzenia łupane’

Wplyw drgan i halasu na zdrowie pracowników zatrudnionych na stanowiskach formowania

Friday, July 29th, 2016

Wpływ drgań i hałasu na zdrowie pracowników zatrudnionych na stanowiskach formowania. Różnica pomiędzy hałasem a drganiami polega przede wszystkim na psychofizjologicznym przyjęciu tych oddziaływań przez człowieka. Skutki oddziaływania hałasu uzależnione są od jego natężenia oraz okresu, w którym pracownik przebywa pod jego wpływem w czasie jednej zmiany roboczej. W ustaleniach praktycznych mierzy się nie natężenie dźwięku, lecz ciśnienie akustyczne Pa. Stąd też używa się miary względnej, zwanej poziomem ciśnienia akustycznego L wyrażonej w decybelach. Na wielkość poziomu ciśnienia akustycznego ma wpływ wiele czynników, jak odległość od źródła dźwięku, tłumienie dźwięku w powietrzu, zmiany temperatury w poszczególnych warstwach atmosfery, zmiany wilgotności powietrza, wiatr oraz ewentualne przedmioty w postaci różnorodnych przegród. Wrażenia słuchowe nie są jednak zależne wyłącznie od poziomu ciśnienia akustycznego L, lecz również od częstotliwości f. Ucho pobudzone przez pojedyncze tony o stałym poziomie ciśnienia akustycznego, ale o różnych częstotliwościach słyszy je niejednakowo głośno. Stąd, jako miarę fizjologiczną przyjmowania dźwięku wprowadzono pojęcie poziomu głośności określonego w fonach. [hasła pokrewne: bramy poznań, ogrodzenia łupane, garaże drewniane ]

Charakterystyka obudowy pomieszczen dla zwierzat w swietle wymagan mikroklimatycznych

Thursday, July 21st, 2016

Charakterystyka obudowy pomieszczeń dla zwierząt w świetle wymagań mikroklimatycznych Formy konstrukcyjne i architektoniczne obiektów inwentarskich są nadzwyczaj zróżnicowane. Ich Wygląd zewnętrzny, w zależności od mody lub kraju, przypominać może w swoich ekstremalnych kształtach hale przemysłowe bądź budowle o wystroju regionalnym. Podobne prawidłowości występują również w konstrukcjach i materiałach budowlanych. Jednakże te zmienne firmy architektoniczne i konstrukcyjne oraz materiałowe w pośredni jedynie sposób decydują o mikroklimacie i to tylko wtedy, gdy wpływają na jedną z cech charakteryzujących obudowę pomieszczenia dla zwierząt. Cechy te są następujące: – szczelność pomieszczeń inwentarskich, – wysokość pomieszczeń inwentarskich, – zawartość bryły pomieszczeń inwentarskich, – grubość i jakość oraz ułożenie izolacji termicznej w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń dla zwierząt, – stateczność cieplna pomieszczeń inwentarskich. Stąd też wiadomości z zakresu architektury i konstrukcji budowli nie będą przedmiotem rozważań o niniejszym rozdziale. Zainteresowanym nimi można polecić liczne krajowe i zagraniczne prace z dziedziny architektury i konstrukcji. Natomiast informacje, wyjaśnienia i zalecenia pozwalające na neutralizację ewentualnych ujemnych skutków oddziaływania wspomnianych cech obudowy przedstawiają następne punkty tego rozdziału. [hasła pokrewne: ogrodzenia łupane, ogrodzenia gabionowe, Kamień dekoracyjny ]