Posts Tagged ‘krzesła biurowe’

Cienkoscienne plyty kasetonowe

Tuesday, July 12th, 2016

Cienkościenne płyty kasetonowe stosowane są również do budowy ścian zewnętrznych; są one wówczas wypełnione betonem pianowym lub gazobetonem, przy czym fakturę zewnętrzną w wielu przypadkach stanowi mozaika ceramiczna przybetonowana. Faktura wewnętrzna uzyskana jest przez zatarcie na formie zaprawą cementową lub przez naklejenie płyt suchego tynku gipsowego. Płyty zewnętrzne w wielu przypadkach wykonywane są z betonu keramzytowego z tynkiem wykonanym w wytwórni. Często stosowane są układy poprzeczne i w takim przypadku wewnętrzne ściany nośne składają się z nałożonych na siebie płyt kasetonowych. Budownictwo wielkopłytowe w Czerepowcu. Po kilkuletnich próbach budowy osiedli systemem wielkoblokowym Związek Radziecki przechodzi niemal wyłącznie na budownictwo wielkopłytowe. Podobnie też przedstawiało się wielkie przedsięwzięcie budowlane, jakim jest budowa Starego Czerepowca, nowoczesnego miasta powstałego między starym drewnianym miasteczkiem a kombinatem metalurgicznym. Pierwsze budynki powstałe na tym terenie to budynki z elementów wielkowymiarowych oraz wykonane zmodernizowaną metodą tradycyjną. Jednak po przeprowadzonej typizacji projektów oraz po wybudowaniu Centralnej Wytwórni Betonu i Elementów Zelbetowych, produkującej seryjnie elementy żelbetowe oparte na żużlu miejscowej huty oraz po wprowadzeniu pośpiesznego montażu budynków zdecydowano zarówno w Czerepowcu jak i w całym budownictwie mieszkaniowym przejść całkowicie na budownictwo wielkopłytowe. Projekt typowy przewiduje budynki 4+5kondygnacyjne o konstrukcji wieIkoplytowej, o rozmiarach na izbę, z częściowym szkieletem wewnętrznym i zewnętrznymi ścianami nośnymi oraz z trzonem klatki schodowej jako elementem usztywniającym. Wariant z jednowarstwowymi żebrowymi płytami stropowymi Zastosowano dwa rodzaje płyt ściennych, płyty żebrowe żelbetowe z materiałem wypełniającym o grubości 30 cm oraz płyty jednowarstwowe o grubości 40 cm z betonu keramzytowego (termobetonu) marki 75. Zastosowano również dwa rodzaje płyt stropowych, a mianowicie: płyty żebrowe pod podłogi drewniane oraz płyty pustakowe z betonu sprężonego pod posadzki kryte linoleum lub klepką. Do budowy jednego domu stosuje się 38 typów elementów, w tym żużlogipsowe ścianki działowe. Dom o 40 mieszkaniach wymaga zastosowania 711 elementów żelbetowych oraz 270 elementów żużlogipsowych. Do ocieplenia ścian zewnętrznych zastosowano pianobeton marki 450, RIV = 8+10 kG/cm2 [patrz też: , meble biurowe, budowa domów, krzesła biurowe ]

Budownictwo uprzemyslowione wg metody Camusa.

Tuesday, July 12th, 2016

W kilku zakładach firma Raymond Camus & Cie produkuje na wielką skalę elementy budynków montowanych w wielu osiedlach Francji. Brak mieszkań byl już w okresie międzywojennym klęską narodową Francji. Potrzeby mieszkaniowe wzrosły po wojnie do stanu katastrofalnego. W związku z tym, rząd francuski zarządził budowę 300 0007400 000 mieszkań rocznie przez 30 lat. Aby osiągnąć ten cel, nie wystarczyły metody budownictwa tradycyjnego, należało zastosować jak naj dalej posunięte uprzemysłowienie budownictwa. Po wielu próbach i doświadczeniach prowadzonych już od pierwszego roku po wyzwoleniu Francji (Orlean) na pierwsze miejsce wybił się system prefabrykacji i montażu budynków mieszkalnych wg metody inż. Camusa. Powstaje przedsiębiorstwo, które w kilku ośrodkach fabrycznych przygotowuje elementy, budując w ciągu dwóch pierwszych lat istnienia kilka tysięcy mieszkań, wykonując jedno mieszkanie na godzinę. Na 164 robotników zatrudnionych przy prefabrykacji tylko 24 było rzemieślnikami budowlanymi. Na 1 mieszkanie wypadało jedynie 0,6 robotnika rocznie, łącznie na prefabrykację, montaż i roboty wykończeniowe, podczas gdy zaplanowano 1,3 robotnika, co daje z górą 50% oszczędności na robociźnie. Na jedno przeciętne mieszkanie wypadło 1255 roboczogodzin, co pozwalało zaplanować wydajność dwa mieszkania rocznie na 1 robotnika. Budownictwo wg systemu Camusa to produkcja i montaż wielkich 7tonowych elementów przy zostosowaniu żurawi o udźwigu 80 Tm. Są to elementy o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych i o wielkości już nie na izbę, ale na pokój i kuchnię . Płyty wykonywane w formach stalowych dają styki idealnie gładkie, mieszkania nie mają więc szczelin pomimo wyeliminowania tynkowania. Ściany natryskiwane są farbą kazeinową bezpośrednio na powierzchni, która wyszła 590 z formy. Kuchnie i łazienki natryskiwane są farbą olejną. Wszystkie domy montowane przez firmę Camus mają ogrzewanie sufitowe. W budynkach systemu Camus ściany wewnętrzne i stropy akumulują ciepło. Sciany zewnętrzne spełniają jedynie rolę izolacji cieplnej, stąd grubość ich zależy tylko od właściwości izolacyjnych zastosowanych materialów i ich sztywności. Lica zewnętrzne ścian, wykonane fabrycznie z materiału trwałego, pokryte są cienkimi płytkami ceramicznymi lub folią z tworzyw sztucznych. Podajemy niżej jeden z ostatnich przykładów, a mianowicie: Budownictwo Camus, typ Lorraine nr 3. [podobne: , krzesła biurowe, kontenery na gruz, meble kuchenne ]