Posts Tagged ‘kamienie ozdobne’

Skutki oddzialywan drgan zaleza przede wszystkim od ich czestotliwosci, amplitudy i czasu trwania

Friday, July 29th, 2016

Skutki oddziaływań drgań zależą przede wszystkim od ich częstotliwości, amplitudy i czasu trwania. Ogólnie przyjęte jest, że drgania o małej częstotliwości i dużej amplitudzie powodują powstawanie napięć w układzie utrzymującym narządy jamy brzusznej. Drgania o wyższych częstotliwościach i małej amplitudzie mogą natomiast oddziaływać szkodliwie na układ kostno-stawowy. Mogą być one również przyczyną zmian naczyniowo czuciowych (choroba wibracyjna). Dla oceny szkodliwości drgań występujących na stanowiskach roboczych można stosować dane zawarte w Instrukcji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (EP-44651-1-54/68). Według tych zaleceń ocenę szkodliwości danych drgań przeprowadza się w zakresie 11-7-355 Hz w pięciu pasmach oktawowych, których częstotliwości środkowe wynoszą 16r 32, 63, 125 i 250 Hz. Dla każdego z wymienionych pasin określa się wartości prędkości drgań v w cm/s oraz wyznacza poziom prędkości drgań Lv z rów nania gdzie: v – prędkość drgań w określonych oktawach, cm-s , v. – prędkość odniesienia (vo = 5.10-8 cm/s). [więcej w: kamienie ozdobne, ogrodzenia gabionowe, bramki rozsuwane ]

Formowanie elementów przestrzennych metoda ruchomej formy

Wednesday, July 20th, 2016

Formowanie elementów przestrzennych metodą ruchomej formy W celu maksymalnego wyeliminowania możliwości szkodliwego oddziaływania drgań i hałasu w procesie formowania na organizm człowieka prowadzone są prace mające na celu szukanie takich rozwiązań, przy których to zagrożenie byłoby jak najmniejsze. Jednym z takich rozwiązań jest urządzenie stosowane w ZSRR do produkcji kabin sanitarnych metodą ruchomej formy. Mieszanka betonowa podawana jest z zasobników bezpośrednio w miejsce zagęszczania, przez co może mieć konsystencję wilgotną lub gestoplastyczną, istnieje również możliwość stosowania w niej grubszych frakcji wypełniacza. Element formowany jest w sposób ciągły na całą wysokość kabiny, co znacznie skraca czas formowania. Dużą zaletą metody jest fakt, że wibracja nie jest przenoszona na całą formę. Stosowanie mieszanek wilgotnych pozwala ponadto skrócić czas obróbki cieplnej i długość cyklu produkcyjnego, zmechanizować proces formowania, co wiąże się z obniżeniem kosztów produkcji. [patrz też: bramy poznań, kamienie ozdobne, bramy i ogrodzenia ]