Posts Tagged ‘kamień elewacyjny’

Jest to strefa zwana czesto buforowa

Friday, July 22nd, 2016

Podstawową funkcją budynku inwentarskiego jest odizolowanie zwierząt od negatywnych Wpływów środowiska zewnętrznego, jakimi są: opady atmosferyczne, wiatr, temperatura powietrza zewnętrznego. Warto ponadto wyjaśnić, że zasada formowania odpowiedniego mikroklimatu nie obowiązuje w całym pomieszczeniu dla zwierząt, a wyłącznie w strefie ich przebywania. Ta strefa powietrza wewnętrznego ulokowana jest w dolnej części pomieszczenia i obejmuje powietrze od legowiskowych lub posadzek do pewnej wysokości, zależnej od rodzaju zwierząt. Wysokość strefy przebywania zwierząt wynosi od około 0,8 m do 1,5 m, przy czym najwyższe wartości dotyczą pomieszczenia z bydłem, natomiast trzoda chlewna, owce i kury wymagają mniejszej wysokości tej strefy. W stosunkowo niezbyt licznie występującej u kur, a incydentalnie u trzody chlewnej, technologii ze spiętrzonymi latkami, wysokość tej strefy jest większa i obejmuje dodatkowo wymiar wspomnianych klatek. Tak, więc bu dynki inwentarskie wznoszone są tylko w tym celu, aby stworzona została w ich wnętrzach stosunkowo niewielka, w porównaniu z całą kubaturą pomieszczenia, przestrzeń, gdzie parametry mikroklimatu, różne od zewnętrznych, zapewniają właściwe warunki dla przebiegu produkcji zwierzęcej. Wnętrze budynku inwentarskiego z zaznaczeniem występujących w nim stref powietrza. Pierwsza strefa bezpośrednio nad podłogą to strefa przebywania zwierząt, w której obowiązują wymagania dotyczące odpowiedniego mikroklimatu. Druga strefa, zazwyczaj znacznie większa od pierwszej, zaczyna się bezpośrednio nad nią i kończy pod sufitem. Jest to strefa zwana często buforową, a parametry jej mikroklimatu nie są dla budynków inwentarskich znormalizowane. [hasła pokrewne: bramy garażowe łódź, kamień elewacyjny, bramki obrotowe ]

Formowanie elementów kabin sanitarnych z sufitem

Wednesday, July 13th, 2016

Formowanie elementów kabin sanitarnych z sufitem Przedstawione rozwiązanie stosowane jest w zakładzie produkcji elementów prefabrykowanych w Dunajwarosz na Węgrzech. Jest to urządzenie stacjonarne składające się z wewnętrznej formy skrzyni z uchylnymi dołem do wewnątrz bokami oraz zewnętrznych boków przesuwanych w stosunku do wkładu środkowego z zachowaniem ich pionowego położenia. Poszczególne boki zewnętrzne poruszają się po specjalnych odcinkach toru, przy czym ich przesuw dokonywany jest za pomocą prostego urządzenia śrubowego. Łączenie poszczególnych boków zewnętrznych ze sobą odbywa się za pomocą odchylanych zamków śrubowych. Wewnętrzny wkład odchylany jest mechanizmem śrubowym, przy czym dojście do tego mechanizmu jest przez podziemny kanał. Zagęszczanie mieszanki betonowej w ścianach pionowych wykonuje się za pomocą wibratorów zamocowanych do ścian zewnętrznych formy. Formowanie elementu realizowane jest w następujący sposób. Po doprowadzeniu do położenia pionowego boków w ewnętrznych formy na gotową skrzynię zakłada. się zbrojenie, które ze względu na łatwy dostęp do każdego punktu formy może być montowane na miejscu z poszczególnych siatek. Jednocześnie ze zbrojeniem do wewnętrznej skrzyni stabilizowane jest położenie ościeżnic drzwiowych. Po wykonaniu wymienionych czynności oraz dosunięciu i spięciu ze sobą boków zewnętrznych, forma jest gotowa do betonowania. Zasyp mieszanki betonowej wykonuje się z pojemnika zawieszonego na haku suwnicy. Mieszanka betonowa jest gromadzona na części środkowej formy, a następnie zsuwana równomiernie na boki. W tym czasie pracują wibratory przyczepne. Po zabetonowaniu ścian zagęszczanie mieszanki betonowej w płycie sufitu wykonuje się za pomocą wibratorów powierzchniowych. Po przykryciu górnej części formy obróbka termiczna jest realizowana przez nagrzew kontaktowy rdzenia formy. Po zakończonej obróbce następuje rozformowanie elementu, przy czym jest on ściągany ze zło żonego wkładu środkowego za pomocą suwnicy. [więcej w: ogrodzenia betonowe, bramy garażowe, kamień elewacyjny ]