Posts Tagged ‘garaże drewniane’

Wplyw drgan i halasu na zdrowie pracowników zatrudnionych na stanowiskach formowania

Friday, July 29th, 2016

Wpływ drgań i hałasu na zdrowie pracowników zatrudnionych na stanowiskach formowania. Różnica pomiędzy hałasem a drganiami polega przede wszystkim na psychofizjologicznym przyjęciu tych oddziaływań przez człowieka. Skutki oddziaływania hałasu uzależnione są od jego natężenia oraz okresu, w którym pracownik przebywa pod jego wpływem w czasie jednej zmiany roboczej. W ustaleniach praktycznych mierzy się nie natężenie dźwięku, lecz ciśnienie akustyczne Pa. Stąd też używa się miary względnej, zwanej poziomem ciśnienia akustycznego L wyrażonej w decybelach. Na wielkość poziomu ciśnienia akustycznego ma wpływ wiele czynników, jak odległość od źródła dźwięku, tłumienie dźwięku w powietrzu, zmiany temperatury w poszczególnych warstwach atmosfery, zmiany wilgotności powietrza, wiatr oraz ewentualne przedmioty w postaci różnorodnych przegród. Wrażenia słuchowe nie są jednak zależne wyłącznie od poziomu ciśnienia akustycznego L, lecz również od częstotliwości f. Ucho pobudzone przez pojedyncze tony o stałym poziomie ciśnienia akustycznego, ale o różnych częstotliwościach słyszy je niejednakowo głośno. Stąd, jako miarę fizjologiczną przyjmowania dźwięku wprowadzono pojęcie poziomu głośności określonego w fonach. [hasła pokrewne: bramy poznań, ogrodzenia łupane, garaże drewniane ]

WARUNKI BHP PRZY OBSLUDZE STANOWISK FORMOWANIA WYROBÓW

Wednesday, July 27th, 2016

WARUNKI BHP PRZY OBSŁUDZE STANOWISK FORMOWANIA WYROBÓW 9.1. Ustalenia ogólne W procesie formowania elementów prefabrykowanych większość zagrożeń personelu obsługującego nie wykracza poza ramy przeciętnych warunków prowadzenia robót budowlano-montażowych. Przestrzeganie właściwych przepisów i zaleceń szczegółowych może zapewnić ograniczenie lub nawet całkowitą ich eliminację. Istnieją tu jednak dodatkowo zagrożenia przy stosowaniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej. Usunięcie lub nawet ograniczenie tych zagrożeń jest szczególnie trudne. Jakkolwiek założenia technologiczne produkcji ustalają ściśle, jako podstawowy kierunek wykorzystanie tych urządzeń, to jednak mogą one być źródłami hałasu i drgań, które przy natężeniach przekraczających pewne określone wielkości stają się poważnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników. Zagrożenia te występują przede wszystkim przy stosowaniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej przez wibrowanie, mogą też występować również i przy innych techn ikach zagęszczania stosowanych w zakładach prefabrykacji. Należy zwrócić uwagę, że przyczyną występowania wymienionych zagrożeń może być niewłaściwe zaprogramowanie procesu formowania lub brak odpowiedniego nadzoru albo brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników obsługujących stanowiska formowania. Pomimo istnienia ścisłych nawet przepisów w zakresie wielkości natężenia hałasu i drgań, na jakie pracownik może być narażony na stanowisku pracy bez zagrożenia jego zdrowia, zagadnienie to stanowi w dalszym ciągu przedmiot prac badawczych. [przypisy: garaże drewniane, kamień ozdobny, bramy garażowe łódź ]