Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

po zmontowaniu sluz i wykonaniu

Tuesday, July 12th, 2016

po zmontowaniu śluz i wykonaniu dolnej części płaszcza kesonowego podłącza sie do kesonu przewody powietrzne i przystępuje się do jego opuszczania. Na rysunku 10-44 pokazany jest keson przygotowany do opuszczania.
Rys. 10-44, Keson przygotowany do opuszczenia 10.4.3. Opuszczanie kesonów w wodzie 10.4.3.1. Opuszczanie z rusztowań (rys. 10-45) Lańcuchy do opuszczania kesonów rozmieszcza się równomiernie wzdłuż podłużnych ścian kesonu i podwiesza się do górnych rusztowań- Liczbę i rozstaw łańcuchów oblicza się przy współczynniku pewności 1,2, w założeniu równomiernego rozkładu obciążenia kesonu. W przypadku przedłużania łańcuchów bez przyrządów odciążających liczba ich powinna być zwiększona 0 500/0. Po zmontowaniu łańcuchów i założeniu klucąr grzechotkowych uehțț.ryty ich łączy się ze sobą za pomocą sztywnego pręta dla zapewnienia jednoczesności obrotu wszystkich kluczy, po czym zespół kluczy podłącza się do wciągarki, która wprawia je w • ruch (rys. 10-46).
W czasie opuszczania należy przestrzegać, aby wszystkie łańcuchy były jednakowo obciążone regulując w razie potrzeby ich naciąg przez zwalnianie lub dokręcanie odpowiednich nakrętek. W czasie opuszczania kesonu betonuje się mur nadkesonowy, aby po opuszczeniu na dno i wpuszczeniu do kesonu sprężonego powietrza miał on dostateczny ciężar do zrównoważenia wyporu.
Betonowanie muru nadkesonowego prowadzi się w taki sposób. aby ciężar muru równoważył tylko wzrastający wypór kesonu i nie zwiększał obciążenia łańcuchów. W ciągu całego okresu opuszczania kesonu naciąg łańcuchów nie powinien przekroczyć obliczeniowego, aby nie nastąpiło przeciążenie rusztowań. We wszystkich zatem fazach opuszczania powinien być spełniony warunek: gdzie: G — dopuszczalne obciążenie rusztowań, T, Q — całkowity ciężar kesonu wraz z wyposażeniem i murem nadkesonowym, T, W — wypór zanurzonej części kesonu, T. W przypadku gdy obciążenie rusztowań staje się zbyt wielkie, można je odciążyć wpuszczając do kesonu sprężone powietrze i wypierając z niego częściowo wodę. 101.3.2. Opuszczanie bez rusztowah [przypisy: pomoc drogowa, deska elewacyjna, płytki ścienne i podłogowe ceramiczne, budowa domów ]

Płaszcz wodoszczelny

Tuesday, July 12th, 2016

Przed przystąpieniem do opuszczania ustawia się na kesonie płaszcz wodoszczelny na niewielką tylko wysokość, aby nie obciążać zbytnio kesonu. Płaszcz ten podwyższa się następnie w miare zanurzania się kesonu. W celu zmniejszenia parcia wody na płaszcz wprowadza się do komory roboczej sprężone powietrze. Objętość wypartej wody nie powinna przekraczać 750/0 objętości komory, aby nie mogło nastąpić przerwanie się powietrza spod noża kesonu. Pełne ciśnienie robocze daje się dopiero po ustawieniu kesonu na dnie. Mur nadkesonowy powinien być wykonywany symetrycznie w stosunku do osi kesonu, aby nie następowały przechyły kesonu podczas opuszczania. Może on być układany na całej powierzchni kesonu lub obrzeżnie wzdłuż płaszcza. W ostatnim przypadku zmniejsza się wolną wysokość płaszcza narażoną na parcie wody. Mur kesonowy wyprowadza się na taką wysokość, aby ustabilizowane było położenie kesonu po całkowitym wyparciu wody z komory roboczej, Wyprowadzenie muru na zbyt wielką wysokość spowodować może przechylenie się nie zagłębionego jeszcze dostatecznie kesonu. Wyprowadzenie muru nadkesonowego do poziomu wody w rzece jest możliwe po pewnym zagłębieniu kesonu w gruncie. Wielkość tego zagłębienia określa sie wzorem : m, gdzie: H — głębokość wody w miejscu opuszczania, m, a szerokość kesonu, m. Opuszczanie kesonów w gruncie. Zasady ogólne Głębienie kesonu należy tak prowadzić, aby zagłębiał sie on pionowo bez żadnych przechyleń i przesunięć. W czasie zagłębiania sie kesonu działa na niego szereg sil, które stale zmieniają swe wartości, w zależności od położenia kesonu i właściwości gruntów. Występują tu następujące siły: 1) ciężar własny fundamentu, Q, IQ, 2) ciśnienie powietrza na przekrój poziomy kesonu, P, t r, 3) parcie ziemi na boczne powierzchnie fundamentu, E, 4) siły tarcia bocznych powierzchni fundamentu o grunt, T. Układ tych sił równoważy oddziaływanie gruntu na półkę kesonu: RI, R2. sił [podobne: olejek arganowy, osuszacze powietrza, deska kompozytowa, deska elewacyjna ]