Posts Tagged ‘cyklinowanie warszawa’

Zasysacze gruntu moga byc rurowe

Tuesday, July 12th, 2016

Zasysacze gruntu mogą być rurowe lub wsypowe (rys. 10-33). Podłącza się je do rury wydechowej za pomocą giętkiego węża albo bezpośrednio. Po otwarciu zasuw w rurze wydechowej pęd uchodzącego z kesonu powietrza porywa z zasysaczy cząstki gruntu i wyrzuca je na zewnątrz. Wydajność ułządzenia przy jednej rurze o średnicy 40+100 mm wynosi 2+20 m3/h. Minimalne ciśnienie, przy którym urządzenie może wydajnie pracować, powinno wynosić co najmniej 0,6+1,0 atn. Ilość powietvza zużywana przy wydmuchiwaniu gruntu wynosi ok. 75 m3/h. 10.3,3.5, Pompy ziemne Grunt można wydobyć z kesonu za pomocą pomp ziemnych po uprzednim rozwodnieniu gruntu. Pompy umieszcza się na zewnątrz komory roboczej. Instaluje się je na stropie kesonu w specjalnych komorach, wykonanych w murze nadkesonowym (rys, 10-34). gomory te są połączone z górnym poziomem robót otwartym szybem, wewnątrz którego przeprowadza się rurociągi. Przewód ssący pomp przepuszcza się przez strop kesonu i doprowadza do žąpia wypełnionego pulpą. 10.3.3.6. Szyby czerpalne Szyby czerpalne wykonuje się w murze nadkesonowym. Są one otwarte od góry i wypełnione wodą, Umożliwiają one wydobycie gruntu z kesonu bez śluzowania i uprzedniego rozcieńczenia. Końce szybu wyprowadza się poniżej poziomu noża kesonu, tak aby wylot jego zanużony był stale w wodzie (rys. 10-35). Szyb wypełniony jest na stałe wodą do poziomu odpowiadającego ciśnieniu w kesonie. Ciężar wody w szybie przeciwdziała przedarciu się powietrza z kesonu. Wewnątrz szybu zainstalowana jest czerparka kubełkowa, która wydobywa urobek dostarczany pod szyb. Aby utrzymać w szybie odpowiedni poziom wody, zakłada się w murze nadkesonowym rury o dość dużych średnicach, które łączą szyb z wodą zewnętrzną. Ten sposób wydobywania urobku może być ze względów bezpieczeństwa stosowany tylko przy opuszczaniu kesonu przez otwartą wodę. Przy opuszczaniu bowiem kesonów z lądu lub sztucznych wysepek rury doprowadzające wodę do szybu ulec mogą zanieczyszczeniu, co mo— że uniemożliwiać automatyczne wyrównywanie poziomu wody w szybie, a w następstwie spowodować nagłe przedarcie się powietrza z kesonu. [podobne: deweloper, cyklinowanie warszawa, grzejnik chromowany, domki ogrodowe ]

Elementy sa wykonywane w stalej wytwórni.

Tuesday, July 12th, 2016

Beton jest produkowany w wielu betoniarkach, z których jest przenoszony chwytakami do form. Zmontowane zbrojenie dostarczane jest do betoniarni; niezbędne elementy, jak np. ościeżnice oraz taflowanie podłóg i rurowanie przeznaczone do zabetonowania, przygotowywane są w przyległych warsztatach i są zamocowywane w zbrojeniu za pomocą wzorników. Zabetonowanie w formach odbywa się na stołach poziomych. Stoły są wykonane z blachy stalowej odpowiednio żebrowanej z urządzeniami do podrioszenia. Ruchome formy metalowe pozwalają na tym samym stole przygotowywać elementy o różnych wielkościach. Stoły są od spodu podgrzewane. Dojrzewanie betonu następuje w komorze w temperaturze 85°C. Czas dojrzewania wynosi 2,5+3,0 godz. Temperaturę podnosi się stopniowo, przy czym temperatura elementów kontrolowana jest elektronicznie. Transport na budowę odbywa się za pomocą przyczep specjalnie przystosowanych o nośności 24 T. Przy wykonywaniu budowy elementy są podnoszone za pomocą żurawi na gąsienicach o udźwigu 55+80 Tm. Budowa ścian odbywa się w sposób następujący: po ułożeniu na miejscu najniższego stropu oraz po jego wypoziomowaniu i pod klinowaniu, układa się zbrojenie wieńca, po czym bruzdę między murem a płytą stropową zapełnia się betonem. Ciągłość połączenia poziomego jest zapewniona za pomocą węzła pionowego. Ściana nośna wyższa jest opuszczona na kliny uprzednio ułożone do poziomu i spoczywa na partiach niewydrążonych. Po spionowaniu elementu przez manewrowanie łańcuchami i podporami wykańcza się połączenie. Ściany działowe są ustawiane za pomocą łańcuchów, zaopatrzonych w regulatory i chwytaki. Ściany elewacji są utrzymywane przez odpowiednie regulowanie podpór metalowych, opierających się na łożyskach. Łożyska te są przymocowane do płyty ścian i stropu, zaopatrzonego w tym celu w odpowiednie otwory. Płyty ścian działowych są ustawiane w podobny sposób dzięki wyżłobieniem, które mają u spodu. W głębi szczelin połączeniowych wklejone są w żłobki paseczki plastyku pianowego dla zachowania ciągłości izolacji. Pozostałe między płytami pionowe swobodne przestrzenie po zabetonowaniu tworzą słupki. Połączenia od zewnątrz pokryte są paskami plastyku. Ościeżnice drzwiowe (z zasady metalowe) są wbetonowane w płytę przy jej wykonywaniu. Ościeżnice okienne również wbetonowane są w płytę. Tafle podłogi układa się. na spodzie formy, po czym wylewa się płynną zaprawę cementową, [hasła pokrewne: , nieruchomości na wynajem, cyklinowanie warszawa, meble drewniane na zamówienie ]