Posts Tagged ‘centralne odkurzacze’

Plyty stropowe

Tuesday, July 12th, 2016

Budynki zawierają trzy zasadnicze typy mieszkań, jedno, dwu i trzypokojowe przy podziale poprzecznym 3,20 m oraz głębokości pomieszczeń 5 m Liczba typów elementów wynosiła 25: Ciężar domu wynosi 940 kG/m po wierzchni mieszkalnej, co odpowiada blisko trzykrotnemu zmniejszeniu w sto surnku do podobnego budynku wykonanego z cegły. Jako fundamenty zastosowano słupy o przekroju 30 X 30 cm oparte na stopach żelbetowych . Płyty stropowe wykonano w postaci 5 cm płyt żebrowych z akustyczną płytą o gotowej fakturze. Montaż elementów przeprowadzono 5tonowym żurawiem BKSM55A z wysięgnikiem 22 m o wysokości 21,5 m, pozwalającym na montowanie budynków do 7 kondygnacji. Budowa domów z elementów przestrzennych. Postęp techniczny masowego budownictwa mieszkaniowego wymagał nie tylko daleko idącej mechanizacji i automatyzacji produkcji elementów ściennych, stropowych i dachowych, ale również montażu mieszkań i domów. Stąd też rozwinął się w Związku Radzieckim system budowy z elementów przestrzennych. O ile budownictwo wielkopłytowe zużywa 25% nakładu robocizny w zakładzie prefabrykacji, a 75% nakładu przypada na robociznę na placu budowy, o tyle budownictwo z elementów przestrzennych pozwala na zużycie 80+84% ogólnego nakładu robocizny w zakładzie wytwórczym, pozostawiając jedynie 16+2.0% robocizny na placu budowy. System ten ma poza tym i inne zalety, tzn. ogólne obniżenie nakładu pracy oraz większą precyzję i staranność wykonania dzięki pracy robotników wyspecjalizowanych w warunkach pracy zakładu przemysłowego, a więc w lepszych warunkach atmosferycznych niż na budowie, przy nieprzerwanej ciągłości pracy. Na placu budowy pozostaje nie znaczna tylko część pracy sprzętu i specjalistów montażowców. Stosowane są zasadnicze dwa sposoby produkcji prefabrykowanych elementów przestrzennych. Pierwszy z nich, zbliżony jeszcze do budownictwa wielkopłytowego, polega na montażu elementu izby w zakładzie przemysłowym z prefabrykowanych elementów calościennych i stropowych z wmontowanymi urządzeniami i wykończeniem, drugi zaś, będący dalszym etapem uprzemysłowienia, polega na produkcji elementów przestrzennych monolitycznych przez formowanie całej skrzyni w toku jednej operacji technologicznej. Ten ostatni sposób wymaga wprawdzie przygotowania skomplikowanych i kosztownych form, z drugiej jednak strony pozwala zaoszczędzić stal, robociznę i czas produkcji. System pierwszy ma również swe zalety, pozwala mianowicie na stosowanie cienkościennych płyt walcowanych lub wibrowalcowanych, przez co uzyskuje się lekką konstrukcję o małym zużyciu betonu. Ponadto przy stosowaniu do połączenia elementów specjalnych klejów do betonu i metali, opartych na żywicach sztucznych i materiałach syntetycznych, uzyskano poważne oszczędności stali. W ten sposób wykonana skrzynia stanowi jeden pokój albo całe mieszkanie. [przypisy: , felgi stalowe, centralne odkurzacze, blaty granitowe ]

Osiedle Praga II w Warszawie.

Tuesday, July 12th, 2016

Pierwszym polskim budynkiem całkowicie prefabrykowanym jest wzniesiony na osiedlu Praga II w Warszawie w latach 1954/55, budynek wielkoblokowy wg projektu Biura Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego pod egidą Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego. Na konstrukcję budynku złożyły się 63 typy elementów żużlobetonowych o średnim ciężarze 1200 kG. Budynek obejmuje cztery kondygnacje ustawione na planie dwu traktów o szerokości 5,21 m każdy, o wysokości międzypiętrowej 3,10 m. Osiedle Kasprzaka w Warszawie. Całkowicie uprzemysłowioną budową na skalę całego osiedla jest budowa na terenie osiedla Kasprzaka w Warszawie . Projekt jest wynikiem kilkuletnich studiów prowadzonych w Biurze Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego przez zespół dra inż. arch. Z. Kleyffa oraz konstruktora mgra inż. S. Zalewskiego. Realizacja budowy nastąpiła w latach 1957i58. Wykonano tam 7 budynków wielkoblokowych powtarzalnych jako seria półtechniczna. Stanowiły one rozwiązanie i ulepszenie doświadczeń uzyskanych przy projektowaniu i budowie budynku prefabrykowanego na osiedlu Praga II. Budowę wykonano o kilku typach trzy i czteroklatkowych przy zastosowaniu ok. 80 typów elementów prefabrykowanych. Pomimo zastosowania stosunkowo ciężkich prefabrykatów (do 2400 kG), uzyskano dobre rezultaty, przy czym na leżycie były wyzyskane żurawie montażowe. Realizacja wykazała duże możliwości architektonicznego i konstrukcyjnego stosowania elementów wielkoblokowych, dając niemal nieograniczoną liczbę wariantów budynków przy użyciu stosunkowo małej serii 7 elementów dla kondygnacji mieszkalnych oraz dodatkowo kilkunastu elementów do piwnic i sklepów. Stosowania jednak gotowych elementów piwnicznych zaniechano jako nieopłacalnego, wobec czego ściany podziemia wykonano monolitycznie. Pomimo, że zasadnicza struktura mieszkaniowa nie uległa zmianie i układy mieszkań nie odbiegały od stosowanych w budownictwie tradycyjnym, architektura budynków, dzięki ukazaniu na zewnątrz konstrukcji i stosowaniu różnych kolorów, nabrała pewnych cech nowoczesności i pewnej odrębności w porównaniu z budową tradycyjną. [więcej w: , kamery monitoring, centralne odkurzacze, przydomowa oczyszczalnia ścieków ]