Posts Tagged ‘bramy poznań’

Wplyw drgan i halasu na zdrowie pracowników zatrudnionych na stanowiskach formowania

Friday, July 29th, 2016

Wpływ drgań i hałasu na zdrowie pracowników zatrudnionych na stanowiskach formowania. Różnica pomiędzy hałasem a drganiami polega przede wszystkim na psychofizjologicznym przyjęciu tych oddziaływań przez człowieka. Skutki oddziaływania hałasu uzależnione są od jego natężenia oraz okresu, w którym pracownik przebywa pod jego wpływem w czasie jednej zmiany roboczej. W ustaleniach praktycznych mierzy się nie natężenie dźwięku, lecz ciśnienie akustyczne Pa. Stąd też używa się miary względnej, zwanej poziomem ciśnienia akustycznego L wyrażonej w decybelach. Na wielkość poziomu ciśnienia akustycznego ma wpływ wiele czynników, jak odległość od źródła dźwięku, tłumienie dźwięku w powietrzu, zmiany temperatury w poszczególnych warstwach atmosfery, zmiany wilgotności powietrza, wiatr oraz ewentualne przedmioty w postaci różnorodnych przegród. Wrażenia słuchowe nie są jednak zależne wyłącznie od poziomu ciśnienia akustycznego L, lecz również od częstotliwości f. Ucho pobudzone przez pojedyncze tony o stałym poziomie ciśnienia akustycznego, ale o różnych częstotliwościach słyszy je niejednakowo głośno. Stąd, jako miarę fizjologiczną przyjmowania dźwięku wprowadzono pojęcie poziomu głośności określonego w fonach. [hasła pokrewne: bramy poznań, ogrodzenia łupane, garaże drewniane ]

Zasada zespolowego projektowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich

Thursday, July 28th, 2016

Zasada zespołowego projektowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich W czasie projektowania i wykonywania budynków przedstawiciele wszystkich specjalizacji inżynierskich mają wpływ na wartości poszczególnych parametrów powietrza, jakie będą się kształtować w ciągu roku w danym pomieszczeniu inwentarskim. Nie można tu również pominąć wpływu użytkownika obiektu, który swoim działaniem (konserwacja, eksploatacja) może przybliżać lub oddalać parametry mikroklimatu od wartości optymalnych. Często można usłyszeć, jak przedstawiciele tej czy innej specjalizacji zawodowej głoszą tezę, że choć w danym budynku mikroklimat nie należy do najlepszych, to ich rozwiązanie projektowe jest wspaniałe. Jest to najczęściej oczywiste nieporozumienie, gdyż być może dane rozwiązanie jest technicznie poprawne, a nawet dobre, w oderwaniu od innych projektów branżowych, lecz w zestawieniu z nimi nie jest odpowiednie dla danego budynku inwentarskiego, albowie m oceną końcową obiektu, oprócz uzyskania oczekiwanych wyników, np. produkcyjnych, estetycznych, bądź wytrzymałościowych, są dla wszystkich specjalizacji inżynierskich właśnie parametry mikroklimatu. [patrz też: bramy poznań, bramki rozsuwane, suwnice bramowe ]