Posts Tagged ‘bramy kute’

Bezwzglednie waznym czynnikiem okreslajacym szkodliwosc dzialania halasu jest czas jego trwania

Saturday, July 30th, 2016

Bezwzględnie ważnym czynnikiem określającym szkodliwość działania hałasu jest czas jego trwania. Ustalenia w tym zakresie podające zależność między czasem działania hałasu i czasem przerw w okresie jednego dnia roboczego a dopuszczalną wartością N. Poziom głośności przekraczający 120 dB stanowi granicę, po przekroczeniu, której odczuwa się wrażenie bólu. Przyczyną tego stanu jest rozsianie po całym ciele wtórnych receptorów energii drgań akustycznych, którymi są zakończenia należące do systemu nerwów czuciowych czas działania hałasu. i ruchowych. Pobudzenie do drgań własnych przedsionka i kanałów półkolistych ucha wewnętrznego wywołuje objawy mdłości i trudności w utrzymaniu równowagi ciała. Objawy te łączą się zazwyczaj z trudnościami w oddychaniu i mowie. W przypadku nieosłoniętych uszu opisane objawy zaczynają występować przy poziomach głośności 1007115 dE. Przy hałasie o poziomie głośności 160 do 170 dE mechaniczny wpływ drgań jest tak duży, że w ciągu nawet bardzo krótkiego okresu oddziaływania wszelka normalna działalność organizmu bywa sparaliżowana. Analiza tych wyników wskazuje, że przekroczenie krzywej N 85 występowało we wszystkich badanych zakładac h. Miało ono miejsce dla całego lub znacznego zakresu częstotliwości. Podano krzywą normową, która określa dopuszczalne poziomy prędkości drgań L dla nieprzerwanego ich działania (linia ciągła) oraz dla warunków, kiedy drgania te działają nie dłużej niż 20% czasu roboczego na jedną zmianę (linia przerywana). [więcej w: bramki wejściowe, ogrodzenia elektryczne, bramy garażowe łódź ]

Wprowadzony w nastepnych latach postep w tej dziedzinie oraz nowe poglady i zalozenia projektowe sprawily, ze zaczely powstawac budynki inwentarskie w kilku systemach konstrukcyjnych

Wednesday, July 27th, 2016

Wprowadzony w następnych latach postęp w tej dziedzinie oraz nowe poglądy i założenia projektowe sprawiły, że zaczęły powstawać budynki inwentarskie w kilku systemach konstrukcyjnych, bez poddasza, o przegrodach płytowych warstwowych, wykonanych najczęściej z lekkich materiałów. Równolegle nastąpiły zmiany technologiczne. Przede wszystkim zmienił się system odprowadzania odchodów zwierzęcych, gdzie od rozwiązań ściegów głębokich, poprzez formy pośrednie doprowadzono do systemów kanałowych, znacznie zwiększających ilość wilgoci w pomieszczeniu. Prócz tego do przewietrzania budynków wprowadzono wentylatory ze zmiennym zakresem wydajności i automatycznej regulacji. W praktyce zawiodły one całkowicie, bowiem ich trwałość wynosiła przeciętnie około 3 miesięcy, a w czasie działania najczęściej pracowały na stałych obrotach. Jak wspomniano, większość zmian projektowych wynikała z chęci wprowadzenia postępu. Jednakże dość często t e nowe rozwiązania okazywały się niedopracowane i niezsynchronizowane z pozostałymi branżami. Przedstawiając obrazowo: budynki wyglądały tak, jakby pojedyncze zadania cząstkowe ich nie zapadały, ale wręcz odwrotnie, na styku specjalności następowało rozwarstwienie. Teoretycznie każda z podanych zmian, w projektowaniu mogła wystąpić, musiała się jednak łączyć z dodatkowymi zmianami w innych dziedzinach, np. podwyższenie wysokości pomieszczenia powinno spowodować modyfikację rozwiązań instalacji wentylacyjno-ogrzewczych. Odrębnym zagadnieniem jest to, czy takie zmiany, ze względów aparaturowych i materiałowych, były możliwe i ekonomicznie uzasadnione. [hasła pokrewne: ogrodzenia elektryczne, brama garażowa, bramy garażowe łódź ]