Posts Tagged ‘bramy garażowe’

Omówione badania przeprowadzone przez Instytut Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej Politechniki Warszawskiej obejmowaly równiez ustalenie w zakresie poziomu predkosci drgan

Friday, July 15th, 2016

Omówione badania przeprowadzone przez Instytut Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej Politechniki Warszawskiej obejmowały również ustalenie w zakresie poziomu prędkości drgań występujących w pobliżu stanowisk formowania w wytypowanych zakładach prefabrykacji. Pomiary prowadzono w odniesieniu do drgań podłóg hal fabrycznych. Badania wykazały, że w wielu przypadkach wyliczane wartości poziomu prędkości drgań przekraczały o 3 do 7 dB wartości dopuszczalne. Jakkolwiek badania te uznać można za orientacyjne, niemniej jednak wskazują one na częste przypadki szkodliwego oddziaływania na pracowników znajdujących się w pobliżu stanowisk formowania. Niedopuszczalne jest, aby pracownicy obsługujący stanowiska formowania dokonywali pewnych czynności (np. rozdziału mieszanki betonowej) stojąc bezpośrednio na formach zamocowanych na stołach czy stojakach wibracyjnych. Gdy czynności te wykonywane są w trakcie pracy tych urządzeń, to szkodliwość o ddziaływania drgań jest niewspółmiernie większa, gdyż przyspieszenia przekazywane na organizm mają wartości zbliżone do przyspieszeń przekazywanych mieszance betonowej. Przeciętnie ich wartości wahają się w granicach od kilku do 12 g, a niekiedy powyżej. Zlikwidowanie tego typu przypadków uzależnione jest przede wszystkim od przyjęcia właściwej organizacji pracy. [patrz też: ogrodzenia łupane, bramki obrotowe, bramy garażowe ]

Formowanie elementów kabin sanitarnych z sufitem

Wednesday, July 13th, 2016

Formowanie elementów kabin sanitarnych z sufitem Przedstawione rozwiązanie stosowane jest w zakładzie produkcji elementów prefabrykowanych w Dunajwarosz na Węgrzech. Jest to urządzenie stacjonarne składające się z wewnętrznej formy skrzyni z uchylnymi dołem do wewnątrz bokami oraz zewnętrznych boków przesuwanych w stosunku do wkładu środkowego z zachowaniem ich pionowego położenia. Poszczególne boki zewnętrzne poruszają się po specjalnych odcinkach toru, przy czym ich przesuw dokonywany jest za pomocą prostego urządzenia śrubowego. Łączenie poszczególnych boków zewnętrznych ze sobą odbywa się za pomocą odchylanych zamków śrubowych. Wewnętrzny wkład odchylany jest mechanizmem śrubowym, przy czym dojście do tego mechanizmu jest przez podziemny kanał. Zagęszczanie mieszanki betonowej w ścianach pionowych wykonuje się za pomocą wibratorów zamocowanych do ścian zewnętrznych formy. Formowanie elementu realizowane jest w następujący sposób. Po doprowadzeniu do położenia pionowego boków w ewnętrznych formy na gotową skrzynię zakłada. się zbrojenie, które ze względu na łatwy dostęp do każdego punktu formy może być montowane na miejscu z poszczególnych siatek. Jednocześnie ze zbrojeniem do wewnętrznej skrzyni stabilizowane jest położenie ościeżnic drzwiowych. Po wykonaniu wymienionych czynności oraz dosunięciu i spięciu ze sobą boków zewnętrznych, forma jest gotowa do betonowania. Zasyp mieszanki betonowej wykonuje się z pojemnika zawieszonego na haku suwnicy. Mieszanka betonowa jest gromadzona na części środkowej formy, a następnie zsuwana równomiernie na boki. W tym czasie pracują wibratory przyczepne. Po zabetonowaniu ścian zagęszczanie mieszanki betonowej w płycie sufitu wykonuje się za pomocą wibratorów powierzchniowych. Po przykryciu górnej części formy obróbka termiczna jest realizowana przez nagrzew kontaktowy rdzenia formy. Po zakończonej obróbce następuje rozformowanie elementu, przy czym jest on ściągany ze zło żonego wkładu środkowego za pomocą suwnicy. [więcej w: ogrodzenia betonowe, bramy garażowe, kamień elewacyjny ]