Posts Tagged ‘bramki wejściowe’

Bezwzglednie waznym czynnikiem okreslajacym szkodliwosc dzialania halasu jest czas jego trwania

Saturday, July 30th, 2016

Bezwzględnie ważnym czynnikiem określającym szkodliwość działania hałasu jest czas jego trwania. Ustalenia w tym zakresie podające zależność między czasem działania hałasu i czasem przerw w okresie jednego dnia roboczego a dopuszczalną wartością N. Poziom głośności przekraczający 120 dB stanowi granicę, po przekroczeniu, której odczuwa się wrażenie bólu. Przyczyną tego stanu jest rozsianie po całym ciele wtórnych receptorów energii drgań akustycznych, którymi są zakończenia należące do systemu nerwów czuciowych czas działania hałasu. i ruchowych. Pobudzenie do drgań własnych przedsionka i kanałów półkolistych ucha wewnętrznego wywołuje objawy mdłości i trudności w utrzymaniu równowagi ciała. Objawy te łączą się zazwyczaj z trudnościami w oddychaniu i mowie. W przypadku nieosłoniętych uszu opisane objawy zaczynają występować przy poziomach głośności 1007115 dE. Przy hałasie o poziomie głośności 160 do 170 dE mechaniczny wpływ drgań jest tak duży, że w ciągu nawet bardzo krótkiego okresu oddziaływania wszelka normalna działalność organizmu bywa sparaliżowana. Analiza tych wyników wskazuje, że przekroczenie krzywej N 85 występowało we wszystkich badanych zakładac h. Miało ono miejsce dla całego lub znacznego zakresu częstotliwości. Podano krzywą normową, która określa dopuszczalne poziomy prędkości drgań L dla nieprzerwanego ich działania (linia ciągła) oraz dla warunków, kiedy drgania te działają nie dłużej niż 20% czasu roboczego na jedną zmianę (linia przerywana). [więcej w: bramki wejściowe, ogrodzenia elektryczne, bramy garażowe łódź ]

Elementy sa wykonywane w stalej wytwórni.

Tuesday, July 12th, 2016

Beton jest produkowany w wielu betoniarkach, z których jest przenoszony chwytakami do form. Zmontowane zbrojenie dostarczane jest do betoniarni; niezbędne elementy, jak np. ościeżnice oraz taflowanie podłóg i rurowanie przeznaczone do zabetonowania, przygotowywane są w przyległych warsztatach i są zamocowywane w zbrojeniu za pomocą wzorników. Zabetonowanie w formach odbywa się na stołach poziomych. Stoły są wykonane z blachy stalowej odpowiednio żebrowanej z urządzeniami do podrioszenia. Ruchome formy metalowe pozwalają na tym samym stole przygotowywać elementy o różnych wielkościach. Stoły są od spodu podgrzewane. Dojrzewanie betonu następuje w komorze w temperaturze 85°C. Czas dojrzewania wynosi 2,5+3,0 godz. Temperaturę podnosi się stopniowo, przy czym temperatura elementów kontrolowana jest elektronicznie. Transport na budowę odbywa się za pomocą przyczep specjalnie przystosowanych o nośności 24 T. Przy wykonywaniu budowy elementy są podnoszone za pomocą żurawi na gąsienicach o udźwigu 55+80 Tm. Budowa ścian odbywa się w sposób następujący: po ułożeniu na miejscu najniższego stropu oraz po jego wypoziomowaniu i pod klinowaniu, układa się zbrojenie wieńca, po czym bruzdę między murem a płytą stropową zapełnia się betonem. Ciągłość połączenia poziomego jest zapewniona za pomocą węzła pionowego. Ściana nośna wyższa jest opuszczona na kliny uprzednio ułożone do poziomu i spoczywa na partiach niewydrążonych. Po spionowaniu elementu przez manewrowanie łańcuchami i podporami wykańcza się połączenie. Ściany działowe są ustawiane za pomocą łańcuchów, zaopatrzonych w regulatory i chwytaki. Ściany elewacji są utrzymywane przez odpowiednie regulowanie podpór metalowych, opierających się na łożyskach. Łożyska te są przymocowane do płyty ścian i stropu, zaopatrzonego w tym celu w odpowiednie otwory. Płyty ścian działowych są ustawiane w podobny sposób dzięki wyżłobieniem, które mają u spodu. W głębi szczelin połączeniowych wklejone są w żłobki paseczki plastyku pianowego dla zachowania ciągłości izolacji. Pozostałe między płytami pionowe swobodne przestrzenie po zabetonowaniu tworzą słupki. Połączenia od zewnątrz pokryte są paskami plastyku. Ościeżnice drzwiowe (z zasady metalowe) są wbetonowane w płytę przy jej wykonywaniu. Ościeżnice okienne również wbetonowane są w płytę. Tafle podłogi układa się. na spodzie formy, po czym wylewa się płynną zaprawę cementową, [hasła pokrewne: bramki uchylne, bramki wejściowe, bramy garażowe ]