Posts Tagged ‘bramki uchylne’

Grupa druga to urzadzenia, w których uklad wewnetrzny ma skosy umozliwiajace wyjecie go z elementu

Sunday, July 17th, 2016

Grupa druga to urządzenia, w których układ wewnętrzny ma skosy umożliwiające wyjęcie go z elementu. W zależności od rodzaju produkowanych elementów, zagęszczanie mieszanki betonowej może być dokonywane za pomocą wibratorów pogrążalnych (zagęszczanie mieszanki w ścianach), wibratorów zamocowanych do ścian zewnętrznych formy lub wkładu wewnętrznego (zagęszczanie mieszanki w ścianach i płycie podłogi) oraz wibratorów powierzchniowych (zagęszczanie mieszanki betonowej w płycie sufitowej). Niezależnie od powyższego były próby formowania elementów przestrzennych metodą tzw. ruchomej formy. 8.3.2. Formowanie elementów kabin sanitarnych z podłogą Ten sposób produkcji przestrzennej skorupy kabiny bez sufitu jest stosowany m.in. w fabrykach domów zakupionych w ZSRR. Jest to forma o bokach zewnętrznych odchylanych połączonych zawiasowo z dnem. Odchylanie umożliwiają urządzenia podnośnikowe lub wbudowane dźwigniki hydrauliczne. Wkład wewnętrzny formy pozwala na zmniejszenie jego zewnętrznej objętości podczas wyjmowania go z gotowego elementu za pośrednictwem zaczepu 7. Samoczynne rozkładanie wkładu wewnętrznego dokonywane jest przez ciężar 8. Wkład wewnętrzny jest stabilizowany, opiera się na ściankach zewnętrznych formy za pośrednictwem wsporników 9. Jest to typowy układ tzw. szklanka w szklance. Zagęszczanie mieszanki betonowej wykonuje się za pomocą wibratorów zamocowanych do wkładu wewnętrznego, przy czym niektóre rozwiązania form wyposażone są w dodatkowe wibratory przyczepne zamocowane do ścian zewnętrznych. [więcej w: bramki uchylne, bramki rozsuwane, suwnice bramowe ]

Kierunki eliminacji lub zlagodzenia zagrozen

Friday, July 15th, 2016

Kierunki eliminacji lub złagodzenia zagrożeń W procesie formowania elementów prefabrykowanych przy stosowaniu zagęszczania mieszanki betonowej przez wibrowanie nadmierny hałas może być wywołany: – w wyniku drgań zamierzonych, – na skutek wprowadzania w drgania dużych powierzchni form, – na skutek nieumocowania podkładów i form <1,0 elementów (układów) wibracyjnych, – na skutek występowania luzów w formach, – w wyniku wprowadzania w drganie elementów osprzętu pomocniczego w procesie formowania, np. elementów przeciągarki rdzeni w przypadku formowania płyt wielokanałowych. W tych warunkach szkodliwe drgania są wywołane w wyniku: – drgać zamierzonych, – wadliwego posadowienia form i wadliwej amortyzacji, np. na długich torach przy produkcji elementów sprężonych, – nieprawidłowego posadowienia stołów czy stojaków wibracyjnych, – nieprawidłowej organizacji procesu produkcyjnego, np. ręczny rozdział mieszanki itp. Całkowita eliminacja hałasu i drgań może być dokonana jedynie przy pełnym odizolowaniu procesu zagęszczania i zdalnym jego sterowaniu. Jakkolwiek rozwiązania tego rodzaju znajdują już zastosowanie, w praktyce przemysłowej występują one leszcze dość rzadko. Przyczyną bezpośrednią tego stanu jest brak rozwiązań wzorcowych oraz trudności z ich wprowadzaniem. [patrz też: bramki uchylne, ogrodzenia gabionowe, brama garażowa ]