Posts Tagged ‘bramki obrotowe’

Wplyw wspomnianych specjalizacji na ostateczny mikroklimat warto w tym miejscu przyblizyc i wyjasnic

Saturday, July 30th, 2016

Wpływ wspomnianych specjalizacji na ostateczny mikroklimat warto w tym miejscu przybliżyć i wyjaśnić. W okresie zimowym, przy ustabilizowanym dopływie do pomieszczenia powietrza i wilgoci, kształtowanie się w nim właściwych warunków klimatycznych zależne jest głównie od gospodarki ciepłem w danym wnętrzu. Ciepło do dostarczane jest przez zwierzęta przez z instalacji ogrzewczej. Odpływ ciepła z pomieszczenia przez przegrody zewnętrzne utrudniają: szczelna, zwarta bryła budowli i izolacja termiczna. Poszczególne specjalizacje inżynierskie mogą swoimi rozwiązaniami projektowymi lub wykonawstwem wpływać na mikroklimat w sposób następujący: – technolodzy decydują o ilości ciepła dostarczonego przez zwierzęta, wynikającej bezpośrednio z zagęszczenia obsady w danym wnętrzu, jak również o ilości wody doprowadzonej i ścieków odprowadzonych w procesach technologicznych, – architekci i konstruktorzy decydują o szczelności budynku, zawartości jego bryły, w tym i wysokości pomieszczenia, oraz o rodzajach materiałów budowlanych i ułożeniu izolacji termicznej w przegrodach, – instalatorzy określają grubość izolacji termicznej w poszczególnych przegrodach, decydują i doprowadzają odpowiednie ilości powietrza wentylacyjnego oraz ciepła z instalacji ogrzewczych, – elektrycy i automatycy wpływają na regulację wielkości strumienia powietrza w wentylacji mechanicznej. [więcej w: ogrodzenia betonowe, bramki obrotowe, bramy i ogrodzenia ]

Jest to strefa zwana czesto buforowa

Friday, July 22nd, 2016

Podstawową funkcją budynku inwentarskiego jest odizolowanie zwierząt od negatywnych Wpływów środowiska zewnętrznego, jakimi są: opady atmosferyczne, wiatr, temperatura powietrza zewnętrznego. Warto ponadto wyjaśnić, że zasada formowania odpowiedniego mikroklimatu nie obowiązuje w całym pomieszczeniu dla zwierząt, a wyłącznie w strefie ich przebywania. Ta strefa powietrza wewnętrznego ulokowana jest w dolnej części pomieszczenia i obejmuje powietrze od legowiskowych lub posadzek do pewnej wysokości, zależnej od rodzaju zwierząt. Wysokość strefy przebywania zwierząt wynosi od około 0,8 m do 1,5 m, przy czym najwyższe wartości dotyczą pomieszczenia z bydłem, natomiast trzoda chlewna, owce i kury wymagają mniejszej wysokości tej strefy. W stosunkowo niezbyt licznie występującej u kur, a incydentalnie u trzody chlewnej, technologii ze spiętrzonymi latkami, wysokość tej strefy jest większa i obejmuje dodatkowo wymiar wspomnianych klatek. Tak, więc bu dynki inwentarskie wznoszone są tylko w tym celu, aby stworzona została w ich wnętrzach stosunkowo niewielka, w porównaniu z całą kubaturą pomieszczenia, przestrzeń, gdzie parametry mikroklimatu, różne od zewnętrznych, zapewniają właściwe warunki dla przebiegu produkcji zwierzęcej. Wnętrze budynku inwentarskiego z zaznaczeniem występujących w nim stref powietrza. Pierwsza strefa bezpośrednio nad podłogą to strefa przebywania zwierząt, w której obowiązują wymagania dotyczące odpowiedniego mikroklimatu. Druga strefa, zazwyczaj znacznie większa od pierwszej, zaczyna się bezpośrednio nad nią i kończy pod sufitem. Jest to strefa zwana często buforową, a parametry jej mikroklimatu nie są dla budynków inwentarskich znormalizowane. [hasła pokrewne: bramy garażowe łódź, kamień elewacyjny, bramki obrotowe ]