Posts Tagged ‘bramki antykradzieżowe’

Wprowadzony w nastepnych latach postep w tej dziedzinie oraz nowe poglady i zalozenia projektowe sprawily, ze zaczely powstawac budynki inwentarskie w kilku systemach konstrukcyjnych

Wednesday, July 27th, 2016

Wprowadzony w następnych latach postęp w tej dziedzinie oraz nowe poglądy i założenia projektowe sprawiły, że zaczęły powstawać budynki inwentarskie w kilku systemach konstrukcyjnych, bez poddasza, o przegrodach płytowych warstwowych, wykonanych najczęściej z lekkich materiałów. Równolegle nastąpiły zmiany technologiczne. Przede wszystkim zmienił się system odprowadzania odchodów zwierzęcych, gdzie od rozwiązań ściegów głębokich, poprzez formy pośrednie doprowadzono do systemów kanałowych, znacznie zwiększających ilość wilgoci w pomieszczeniu. Prócz tego do przewietrzania budynków wprowadzono wentylatory ze zmiennym zakresem wydajności i automatycznej regulacji. W praktyce zawiodły one całkowicie, bowiem ich trwałość wynosiła przeciętnie około 3 miesięcy, a w czasie działania najczęściej pracowały na stałych obrotach. Jak wspomniano, większość zmian projektowych wynikała z chęci wprowadzenia postępu. Jednakże dość często t e nowe rozwiązania okazywały się niedopracowane i niezsynchronizowane z pozostałymi branżami. Przedstawiając obrazowo: budynki wyglądały tak, jakby pojedyncze zadania cząstkowe ich nie zapadały, ale wręcz odwrotnie, na styku specjalności następowało rozwarstwienie. Teoretycznie każda z podanych zmian, w projektowaniu mogła wystąpić, musiała się jednak łączyć z dodatkowymi zmianami w innych dziedzinach, np. podwyższenie wysokości pomieszczenia powinno spowodować modyfikację rozwiązań instalacji wentylacyjno-ogrzewczych. Odrębnym zagadnieniem jest to, czy takie zmiany, ze względów aparaturowych i materiałowych, były możliwe i ekonomicznie uzasadnione. [hasła pokrewne: ogrodzenia elektryczne, brama garażowa, bramy garażowe łódź ]

Kierunki eliminacji lub zlagodzenia zagrozen

Friday, July 15th, 2016

Kierunki eliminacji lub złagodzenia zagrożeń W procesie formowania elementów prefabrykowanych przy stosowaniu zagęszczania mieszanki betonowej przez wibrowanie nadmierny hałas może być wywołany: – w wyniku drgań zamierzonych, – na skutek wprowadzania w drgania dużych powierzchni form, – na skutek nieumocowania podkładów i form <1,0 elementów (układów) wibracyjnych, – na skutek występowania luzów w formach, – w wyniku wprowadzania w drganie elementów osprzętu pomocniczego w procesie formowania, np. elementów przeciągarki rdzeni w przypadku formowania płyt wielokanałowych. W tych warunkach szkodliwe drgania są wywołane w wyniku: – drgać zamierzonych, – wadliwego posadowienia form i wadliwej amortyzacji, np. na długich torach przy produkcji elementów sprężonych, – nieprawidłowego posadowienia stołów czy stojaków wibracyjnych, – nieprawidłowej organizacji procesu produkcyjnego, np. ręczny rozdział mieszanki itp. Całkowita eliminacja hałasu i drgań może być dokonana jedynie przy pełnym odizolowaniu procesu zagęszczania i zdalnym jego sterowaniu. Jakkolwiek rozwiązania tego rodzaju znajdują już zastosowanie, w praktyce przemysłowej występują one leszcze dość rzadko. Przyczyną bezpośrednią tego stanu jest brak rozwiązań wzorcowych oraz trudności z ich wprowadzaniem. [patrz też: bramki uchylne, ogrodzenia gabionowe, brama garażowa ]