po zmontowaniu sluz i wykonaniu

po zmontowaniu śluz i wykonaniu dolnej części płaszcza kesonowego podłącza sie do kesonu przewody powietrzne i przystępuje się do jego opuszczania. Na rysunku 10-44 pokazany jest keson przygotowany do opuszczania.
Rys. 10-44, Keson przygotowany do opuszczenia 10.4.3. Opuszczanie kesonów w wodzie 10.4.3.1. Opuszczanie z rusztowań (rys. 10-45) Lańcuchy do opuszczania kesonów rozmieszcza się równomiernie wzdłuż podłużnych ścian kesonu i podwiesza się do górnych rusztowań- Liczbę i rozstaw łańcuchów oblicza się przy współczynniku pewności 1,2, w założeniu równomiernego rozkładu obciążenia kesonu. W przypadku przedłużania łańcuchów bez przyrządów odciążających liczba ich powinna być zwiększona 0 500/0. Po zmontowaniu łańcuchów i założeniu klucąr grzechotkowych uehțț.ryty ich łączy się ze sobą za pomocą sztywnego pręta dla zapewnienia jednoczesności obrotu wszystkich kluczy, po czym zespół kluczy podłącza się do wciągarki, która wprawia je w • ruch (rys. 10-46).
W czasie opuszczania należy przestrzegać, aby wszystkie łańcuchy były jednakowo obciążone regulując w razie potrzeby ich naciąg przez zwalnianie lub dokręcanie odpowiednich nakrętek. W czasie opuszczania kesonu betonuje się mur nadkesonowy, aby po opuszczeniu na dno i wpuszczeniu do kesonu sprężonego powietrza miał on dostateczny ciężar do zrównoważenia wyporu.
Betonowanie muru nadkesonowego prowadzi się w taki sposób. aby ciężar muru równoważył tylko wzrastający wypór kesonu i nie zwiększał obciążenia łańcuchów. W ciągu całego okresu opuszczania kesonu naciąg łańcuchów nie powinien przekroczyć obliczeniowego, aby nie nastąpiło przeciążenie rusztowań. We wszystkich zatem fazach opuszczania powinien być spełniony warunek: gdzie: G — dopuszczalne obciążenie rusztowań, T, Q — całkowity ciężar kesonu wraz z wyposażeniem i murem nadkesonowym, T, W — wypór zanurzonej części kesonu, T. W przypadku gdy obciążenie rusztowań staje się zbyt wielkie, można je odciążyć wpuszczając do kesonu sprężone powietrze i wypierając z niego częściowo wodę. 101.3.2. Opuszczanie bez rusztowah [przypisy: piec kondensacyjny cena, garaże drewniane, Kamień dekoracyjny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: piec kondensacyjny cena ranking okien vitopend 100 instrukcja serwisowa