Zmniejszenie ciśnienia w komorze roboczej

Po zmniejszeniu ciśnienia w komorze roboczej keson zaczyna osiadać, z początku gwałtownie, a później powoli. W momencie, gdy osiadanie zaczyna maleć, natychmiast doprowadza się ciśnienie do poprzedniej wartości. Sprawdzanie i wyrównywanie położenia kesonu. W czasie opuszczania kesonu należy mieć możność ustalenia w każ* dej chwili dokładnego położenia kesonu w stosunku do projektowanych osi fundamentu oraz określenia jego zagłębienia. Dokonuje się tego przez obserwacje i pomiary prowadzone wewnątrz i z zewnątrz kesonu. W przypadku przechylenia się lub zejścia z osi kesonu należy niezwłocznie wyrównać jego położenie i zlikwidować przesunięcia poziome. Wyrównanie przechyleń bocznych wykonuje się przez przechylenie kesonu w przeciwną stronę podczas osadzania. W tym celu wywołuje się moment sił działających na keson, pod którego wpływem keson powraca do właściwego położenia. Do wywołania tego momentu wykorzystuje się zazwyczaj ciężar głębionego fundamentu. W rzadszych tylko przypadkach wywołuje się go przez zwiększenie parcia gruntu z jednej strony lub jednostronne zmniejszenie tarcia albo zmianę pochylenia płaszcza. Wyrównania przechylenia kesonu za pomocą ciężaru własnego dokonuje się przez zwiększenie powierzchni podparcia kesonu pod obniżoną stroną i zmniejszenie jej po stronie przeciwnej. Przy niewielkim zagłębieniu kesonu przechylenie można wyrównać przez wolniejsze wybieranie gruntu przy obniżonej stronie. Przy większym zaś zagłębieniu zachodzi potrzeba albo zaprzestania wybierania gruntu spod obniżonej części, albo podparcia jej na słupkach, klatkach lub podkładach. Wyrównanie przechyleń za pomocą dodatkowych środków stosuje się w przypadku, gdy nie da się wyrównać przechylenia kesonu za pomocą ciężaru własnego fundamentu. W takich przypadkach albo obciąża się dodatkowo mur nadkesonowy lub grunt w pobliżu fundamentu, albo zmniejsza się tarcie ścian bocznych za pomocą wykopu przy fundamencie lub przez podmywanie wodą gruntu przy ścianach kesonu albo przez rozluźnienie go sprężonym powietrzem. [podobne: kesony, kamień ozdobny, kamienie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kesony kowalczyk materiały budowlane olx wągrowiec