Plyty fundamentowe

Słupy mają na zmianę jedne kształt litery A, tj. nogi rozsunięte na zewnątrz, co druga zaś rama posiada slupy w kształcie litery V rozchylone na zewnątrz u góry. Pierwsze z tych slupów przyjmują obciążenie wiatrem, drugie zaś wyłącznie obciążenie pionowe. Słupy spoczywają na potężnych ławach betonowych, na głębokości 3 m poniżej poziomu terenu, przekazując nacisk na grunt przy obciążeniu stałym 4,5 kG/cm2, zaś w przypadku najniekorzystniejszym (obciążenie wiatrem) nawet 5,8 kG/cm2 Tak duży nacisk jednostkowy był możliwy tylko dzięki temu, iż budynek stał na bardzo dobrym gruncie jednolitym, jak wykazały wiercenia do głębokości 30 m poniżej terenu. Były to pokłady piasku i żwiru. Ze względu na tak śmiałą decyzję, obserwowano starannie osiadanie budynku w czasie jego wykonywania i w pewnym okresie po ukończeniu budowy. Stwierdzono, że największe osiadania nie przekraczały 35 mm, a różnice osiadania wzdłuż osi podłużnej budynku nie wynosiły więcej jak 15 mm. Ze względu na nieznaczne zmiany nośności gruntu podzielono budynek dylatacją na dwie części w płaszczyźnie 23 ramy tak, że większa część budynku bez dylatacji ma długość 92 m. W środku tej długości. znajduje się część dźwigowa, wystająca ponad dach. Krótsza część budynku, łącznie z odmiennym konstrukcyjnie zakończeniem południowej części gmachu, posiada odrębne dźwigi i schody. Płyty fundamentowe, słupy i trzy następne kondygnacje wykonano w sposób tradycyjny w deskowaniu, przy czym rygle ram wykorzystano częściowo jako ściany działowe pomieszczeń na I piętrze. Również w sposób tradycyjny wykonano część budynku mieszczącą dźwigi, budując ją szybciej od pozostałej części gmachu, aby dać możność wykorzystania dźwigów na przewożenie robotników i drobnego sprzętu budowlanego. Od trzeciego piętra wykonywano gmach z gotowych elementów prefabrykowanych z wyjątkiem stropów i belek wieńczących słupy, które wykonywano na miejscu budowy. Strop stanowił jednolitą płytę o grubości 12 cm, wykonaną w taki sposób, że zbędną już była wyprawa sufitowa. Ściany zewnętrzne i działowe wykonywano z płyt na wysokość 1+2 pięter. Płyty te na stykach miały wydrążenia, w które wkładano pręty i zapełniano betonem, łącząc w ten sposób płyty w jedną całość. Wszystkie elementy wykonywano na miejscu w pobliżu budowy opisywanego gmachu. Wyposażenie maszynowe tej budowy stanowiły 3 wieżowe żurawie obrotowe, które jeździły na torach wzdłuż budynku, mających połączenie łukowe od strony północnej. Zurawie te wykonały całkowitą pracę w zakresie podnoszenia i ustawiania poszczególnych prefabrykatów. Wytwórnię elementów gotowych obsługiwały dwa mniejsze obrotowe żurawie wieżowe. Ponadto na placu budowy znajdowała się stacja sprężarek do transportu betonu tłoczonego i dźwig osobowy do przewozu robotników. [hasła pokrewne: brama garażowa, schenker cennik, bramki rozsuwane, suwnice bramowe ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka ruukki odległość szamba od granicy schenker cennik vitopend 100 instrukcja