Osiedle Praga II w Warszawie.

Pierwszym polskim budynkiem całkowicie prefabrykowanym jest wzniesiony na osiedlu Praga II w Warszawie w latach 1954/55, budynek wielkoblokowy wg projektu Biura Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego pod egidą Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego. Na konstrukcję budynku złożyły się 63 typy elementów żużlobetonowych o średnim ciężarze 1200 kG. Budynek obejmuje cztery kondygnacje ustawione na planie dwu traktów o szerokości 5,21 m każdy, o wysokości międzypiętrowej 3,10 m. Osiedle Kasprzaka w Warszawie. Całkowicie uprzemysłowioną budową na skalę całego osiedla jest budowa na terenie osiedla Kasprzaka w Warszawie . Projekt jest wynikiem kilkuletnich studiów prowadzonych w Biurze Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego przez zespół dra inż. arch. Z. Kleyffa oraz konstruktora mgra inż. S. Zalewskiego. Realizacja budowy nastąpiła w latach 1957i58. Wykonano tam 7 budynków wielkoblokowych powtarzalnych jako seria półtechniczna. Stanowiły one rozwiązanie i ulepszenie doświadczeń uzyskanych przy projektowaniu i budowie budynku prefabrykowanego na osiedlu Praga II. Budowę wykonano o kilku typach trzy i czteroklatkowych przy zastosowaniu ok. 80 typów elementów prefabrykowanych. Pomimo zastosowania stosunkowo ciężkich prefabrykatów (do 2400 kG), uzyskano dobre rezultaty, przy czym na leżycie były wyzyskane żurawie montażowe. Realizacja wykazała duże możliwości architektonicznego i konstrukcyjnego stosowania elementów wielkoblokowych, dając niemal nieograniczoną liczbę wariantów budynków przy użyciu stosunkowo małej serii 7 elementów dla kondygnacji mieszkalnych oraz dodatkowo kilkunastu elementów do piwnic i sklepów. Stosowania jednak gotowych elementów piwnicznych zaniechano jako nieopłacalnego, wobec czego ściany podziemia wykonano monolitycznie. Pomimo, że zasadnicza struktura mieszkaniowa nie uległa zmianie i układy mieszkań nie odbiegały od stosowanych w budownictwie tradycyjnym, architektura budynków, dzięki ukazaniu na zewnątrz konstrukcji i stosowaniu różnych kolorów, nabrała pewnych cech nowoczesności i pewnej odrębności w porównaniu z budową tradycyjną. [więcej w: bramki uchylne, bramki wejściowe, bramy garażowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: anna siemienowicz inbag bartoszyce kalkulator współczynnika u