Omówione badania przeprowadzone przez Instytut Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej Politechniki Warszawskiej obejmowaly równiez ustalenie w zakresie poziomu predkosci drgan

Omówione badania przeprowadzone przez Instytut Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej Politechniki Warszawskiej obejmowały również ustalenie w zakresie poziomu prędkości drgań występujących w pobliżu stanowisk formowania w wytypowanych zakładach prefabrykacji. Pomiary prowadzono w odniesieniu do drgań podłóg hal fabrycznych. Badania wykazały, że w wielu przypadkach wyliczane wartości poziomu prędkości drgań przekraczały o 3 do 7 dB wartości dopuszczalne. Jakkolwiek badania te uznać można za orientacyjne, niemniej jednak wskazują one na częste przypadki szkodliwego oddziaływania na pracowników znajdujących się w pobliżu stanowisk formowania. Niedopuszczalne jest, aby pracownicy obsługujący stanowiska formowania dokonywali pewnych czynności (np. rozdziału mieszanki betonowej) stojąc bezpośrednio na formach zamocowanych na stołach czy stojakach wibracyjnych. Gdy czynności te wykonywane są w trakcie pracy tych urządzeń, to szkodliwość o ddziaływania drgań jest niewspółmiernie większa, gdyż przyspieszenia przekazywane na organizm mają wartości zbliżone do przyspieszeń przekazywanych mieszance betonowej. Przeciętnie ich wartości wahają się w granicach od kilku do 12 g, a niekiedy powyżej. Zlikwidowanie tego typu przypadków uzależnione jest przede wszystkim od przyjęcia właściwej organizacji pracy. [patrz też: ogrodzenia łupane, bramki obrotowe, bramy garażowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: anna siemienowicz instalacja odgromowa schemat schenker cennik