Położenie budynku na wypukłej części obrzeża niecki osiadania

Tutaj działają na budowlę: wypukłe wygięcie terenu krzywizną K, poziome odkształcenia rozciągające + E i nachylenie terenu T. Zarówno wypukła krzywizna jak i poziome odkształcenia właściwe osiągają w tej części obrzeża niecki wartości największe. Położenie budowli, na którą działają: wklęsłe wygięcie terenu krzywizną K, poziome odkształcenia ściskające oraz nachylenie terenu T. Również w tym przypadku krzywizna terenu i poziome odkształcenia właściwe osiągają wartości największe. Budowla w trzecim położeniu znajduje się w miejscu, w którym krzywizna i poziome Odkształcenia terenu równe są zeru, natomiast nachylenie osiąga wartość największą. W ogólności budowla może się znaleźć na tak zwanej brzeżnej części niecki osiadania, czyli wypukłej części obrzeża lub dennej części niecki osiadania, czyli wklęsłej części obrzeża. W zależności Od rodzaju konstrukcji budowli. a zwłaszcza jej fundamentów. zachodzi potrzeba przeanalizowania poszczególnych opisanych przypadków położenia budowli w obrębie górniczej niecki osiadania. Uskoki. W przypadkach istnienia uskoków prawie zawsze należy się liczyć z koniecznością zatrzymania frontu eksploatacji górniczej na nich. W takiej sytuacji, w zależności od grubości przypowierzchniowych warstw nieskalistych znajdujących się w nadkładzie, może wystąpić na powierzchni terenu stopień lub obniżenie ciągłym, lecz stromym i silnie zakrzywionym obrzeżu. Duża miąższość podatnej (ściśliwej) warstwy przypowierzchniowej może poważnie złagodzić wpływ uskoku. Ujemne skutki mogą się również nie pojawić na powierzchni terenu w przypadku równoczesnego prowadzenia eksploatacji górniczej po obydwóch jego stronach oraz przypadku, gdy front eksploatacji górniczej nie zatrzymał sie w miejscu uskoku. Przypadki te mają miejsce tylko wyjątkowo. Z budowlanego punktu widzenia nie jest istotne rozmieszczenie w planie samych uskoków, lecz położenie ich wychodni oraz pasów wychodni na powierzchni terenu. [więcej w: kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny, bramy i ogrodzenia, bramy poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: impregnacja więźby dachowej kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny naprzód rydułtowy