Kierunki eliminacji lub zlagodzenia zagrozen

Kierunki eliminacji lub złagodzenia zagrożeń W procesie formowania elementów prefabrykowanych przy stosowaniu zagęszczania mieszanki betonowej przez wibrowanie nadmierny hałas może być wywołany: – w wyniku drgań zamierzonych, – na skutek wprowadzania w drgania dużych powierzchni form, – na skutek nieumocowania podkładów i form <1,0 elementów (układów) wibracyjnych, - na skutek występowania luzów w formach, - w wyniku wprowadzania w drganie elementów osprzętu pomocniczego w procesie formowania, np. elementów przeciągarki rdzeni w przypadku formowania płyt wielokanałowych. W tych warunkach szkodliwe drgania są wywołane w wyniku: - drgać zamierzonych, - wadliwego posadowienia form i wadliwej amortyzacji, np. na długich torach przy produkcji elementów sprężonych, - nieprawidłowego posadowienia stołów czy stojaków wibracyjnych, - nieprawidłowej organizacji procesu produkcyjnego, np. ręczny rozdział mieszanki itp. Całkowita eliminacja hałasu i drgań może być dokonana jedynie przy pełnym odizolowaniu procesu zagęszczania i zdalnym jego sterowaniu. Jakkolwiek rozwiązania tego rodzaju znajdują już zastosowanie, w praktyce przemysłowej występują one leszcze dość rzadko. Przyczyną bezpośrednią tego stanu jest brak rozwiązań wzorcowych oraz trudności z ich wprowadzaniem. [patrz też: bramki uchylne, ogrodzenia gabionowe, brama garażowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bufor ciepła inbag bartoszyce vitopend 100 instrukcja