Keson

Keson stanowi konstrukcje przestrzenną, znajdującą się pod obciążeniem sił skierowanych w różnych kierunkach i zmieniających się w czasie głębienia kesonu. Obliczenie kesonu w założeniu przestrzenności konstrukcji jest złożone i nie jest dotychczas stosowane w praktyce. Zazwyczaj stosuje się uproszczoną metodę traktującą konstrukcję kesonu jako układ plaski. Przy tej metodzie oblicza się poprzeczny element kesonu w założeniu równomiernego rozkładu obciążenia na całą konstrukcję kesonu. Szerokość elementu obliczeniowego dla kesonów o jednakowym przekroju przyjmuje się I m, a dla kesonów żebrowych równą rozstawowi żeber. Wyodrębniony element oblicza się przy różnych położeniach kesonu w czasie głębienia. Obliczenia przeprowadza sie dla trzech przekrojów rozpatrywanego elementu: A—A, B—B i C—C. Wyznaczają one przekroje stropu w środku rozpiętości i przy wsporniku oraz przekrój wspornika w miejscu zamocowania. Czołowym ścianom kesonu oraz przylegającym do nich częściom stropu nadaje się takie same przekroje jak w elemencie poprzecznym. Konstrukcję kesonu sprawdza się w kierunku podłużnym przy najniekorzystniejszych warunkach podparcia. Siły działające na keson W czasie głębienia kesonu działają na niego następujące siły: a) ciężar własny kesonu b) ciężar muru nadkesonowego wraz z ciężarem gruntu i wody na odsadzkach fundamentowych c) ciśnienie powietrza: pionowe na strop kesonu — poziome na ściany kesonu d) siły tarcia na wewnętrznej powierzchni e) parcie gruntu na ściany kesonu f) parcie wody na ściany kesonu g) reakcje gruntu pod wspornikami kesonu: pionowa — pozioma W obliczeniach zakłada się, że tylko część ciężaru muru nadkesonowego obciąża strop kesonu, a reszta ciężaru wraz z ciężarem gruntu i wody na odsadzkach fundamentowych przekazuje się bezpośrednio na nóż kesonu i nie wpływa na naprężenia w stropie. Przyjmuje sie przy tym, że na strop przekazuje się tylko ciężar pierwszej warstwy świeżo ułożonego betonu przed jego stwardnieniem. [patrz też: piec kondensacyjny cena, garaże drewniane, Kamień dekoracyjny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: piec kondensacyjny cena ranking okien vitopend 100 instrukcja serwisowa